Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 11:30:04 πμ
Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2012 00:19

Δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων σταφυλιών

stafylia
Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Κιλκίς ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν (ΕΚ) 436/09 όλοι οι Αμπελοκαλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στην  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Κιλκίς "ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 2012-2013 " (αφορούν τρύγο του 2012).
Η υποβολή εκ μέρους των αμπελουργών , της "Δήλωσης Συγκομιδής " είναι υποχρέωσή τους βάση των διατάξεων της νέας ΚΟΑ Οίνου και αποτελεί αναγκαία  προϋπόθεση προκειμένου ο αμπελοκαλλιεργητής να έχει την δυνατότητα συμμετοχής σε όλα τα προγράμματα όπως :
α) Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης
β) Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και στήριξης αμπελοκαλλιεργητών.
Στις Δηλώσεις συγκομιδής πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του αμπελοτεμαχίου (13ψήφιος αμπελουργικού μητρώου) καθώς και ο Α.Φ Μ του  αμπελοκαλλιεργητή, η ποσότητα των σταφυλιών που συγκομίσθηκαν καθώς και ο προορισμός των σταφυλιών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
A) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κιλκίς (1ος Ορ. Νέας Νομαρχίας )  τηλ 2341350149-50151. B) Γραφείο Γουμένισσας  τηλ.2343041878. Γ) Γραφείο Πολυκάστρου  τηλ.2343023923, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.