Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, 12:59:15 πμ
Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012 23:48

Εγκριση ισολογισμών στην ΕΑΣ Κιλκίς

eas-kilkis
Πραγματοποιήθηκε τελικώς η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων – Μελών της ΕΑΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, η οποία είχε αναβληθεί λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας την πρώτη Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 με δύο θέματα στη ημερησία διάταξη.
Με την παρουσία 43 Αντιπροσώπων, σε σύνολο 67, η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με την εκλογή, ως ορίζεται εκ του καταστατικού, του Προεδρείου αυτής. Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Νικόλαος Θεοδωρίδης (ΑΣΚΓΕ ΧΩΡΥΓΙ) και Μέλη η τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τους κ.κ. Κων/νο Σιδερίδη (ΑΣ Μ. ΣΤΕΡΝΑΣ), Σάββα Πεχλιβανίδη (ΑΣ ΔΙΒΟΥΝΟΥ) και Μιχαήλ Βασιλειάδη (ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥ).
Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με την συζήτηση επί του πρώτου θέματος το οποίο αφορούσε την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών) χρήσεων των ετών 2009 και 2010 την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ., των λογιστών, των ορκωτών λογιστών.
Ο ορκωτός ελεγκτής κ. Μάντζαρης, ο οποίος είχε την ευθύνη της σύνταξης των δύο ισολογισμών, έλαβε το λόγο και ανέλυσε σημείο προς σημείο κάθε στοιχείο των οικονομικών χρήσεων των δύο ετών, απάντησε ακολούθως σε ερωτήσεις και διευκρινίσεις που ζήτησαν παρόντες Αντιπρόσωποι.
Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε, το Σώμα της Γ.Σ. επί παρόντων 43 Αντιπροσώπων (ευρέθησαν 43 φάκελοι στην κάλπη) απεδέχθη και ενέκρινε τους ισολογισμούς, των ετών 2009 και 2010 με ψήφους 33 ΝΑΙ έναντι 10 ψήφων ΟΧΙ.
Εν συνεχεία η Γ.Σ. συζήτησε επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, την μετατροπή (και των προσδιορισμό των όρων αυτής) της ΕΑΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ με βάσει τον νέο Νόμο περί Συνεταιρισμών ( Ν. 4015 / 21-09-2011 ).
Μετά από ενημέρωση και διευκρινιστικές απαντήσεις που δόθηκαν από τον Νομικό Θεσσαλονίκης - Καθηγητή Πανεπιστημίου Εμπορικού Δικαίου κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στην Συνέλευση κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, αποφασίσθηκε η μετατροπή της Ενωσης Κιλκίς σε ΑΣΟ, με βάσει πάντα τα όσα συμπεριλαμβάνονται στα σχετικά άρθρα του νέου νόμου, με ψήφους 35 ΝΑΙ, 1 ψήφο ΟΧΙ και 7 ΑΠΩΝ.