Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, 4:54:44 πμ
etpa
Πέμπτη, 09 Σεπτεμβρίου 2010 19:47

Εξελίξεις στον γαλακτοκομικό τομέα

Συντάκτης:
Στις 12 Ιουλίου συνεδρίασε στις Βρυξέλες η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου  για το γάλα η οποία είχε συσταθεί τον Οκτώβριο μετά την κρίση που εκδηλώθηκε στο γαλακτοκομικό τομέα.
Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου  σκοπό είχε να εξετάσει κανονιστικά θέματα που ενδέχεται να συμβάλουν στη σταθεροποίηση της αγοράς και του εισοδήματος των παραγωγών  και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά, δεδομένου επίσης ότι οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις λήγουν την 1η Απριλίου 2015.

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου  κατέθεσε προς την επιτροπή μία έκθεση η οποία περιλαμβάνει συστάσεις για επτά θέματα τα οποία είναι τα παρακάτω :
1. Συμβατικές σχέσεις μεταξύ γαλακτοπαραγωγών και γαλακτοκομικών μονάδων αυτό σημαίνει μεγαλύτερη χρήση των επίσημων γραπτών συμβάσεων, οι οποίες θα συνάπτονται εκ των προτέρων, σχετικά με τις παραδόσεις νωπού γάλακτος και οι οποίες θα καλύπτουν την τιμή, την ποσότητα, το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων και την διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας με την γαλακτοκομική μονάδα.
2. Συλλογική διαπραγματευτική ισχύς των παραγωγών, αυτό σημαίνει ότι θα επιτρέπεται στις οργανώσεις γαλακτοπαραγωγών να διαπραγματεύονται  από κοινού τους όρους των συμβάσεων που συνάπτουν με τις γαλακτοκομικές μονάδες, περιλαμβανομένης της τιμής.
3. Ενδεχόμενος  ρόλος των διακλαδικών οργανώσεων στον γαλακτοκομικό τομέα αυτό σημαίνει ότι θα εξετασθεί το κατά πόσον οι ισχύουσες διατάξεις για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών μπορούν να εφαρμοσθούν και στον γαλακτοκομικό τομέα.
4. Διαφάνεια στην αλυσίδα ανεφοδιασμού των γαλακτοκομικών προϊόντων, αυτό σημαίνει περαιτέρω βελτίωση του μέσου παρακολούθησης των Ευρωπαϊκών τιμών των τροφίμων, και εξέταση της δυνατότητας παροχής περισσότερων στοιχείων από την EUROSTAT και τις Εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.
5. Μέτρα παρέμβασης στην αγορά και προθεσμιακές αγορές, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα δημιουργίας μέσων για την μείωση της αστάθειας του εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διευκόλυνσης της χρήσης προθεσμιακών αγορών, ειδικότερα, μέσω στοχοθετημένων  επιμορφωτικών προγραμμάτων.
6. Προδιαγραφές εμπορίας και επισήμανση της καταγωγής, αυτό σημαίνει ότι θα εξετασθεί η εφικτότητα  διαφόρων λύσεων όσον αφορά την επισήμανση του τόπου ‘’γεωργικής παραγωγής’’ για τα βασικά πρωτογενή γαλακτοκομικά προϊόντα και να επιδιωχθεί η πρόβλεψη διαφορετικής επισήμανσης για τις απομιμήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων.
7. Καινοτομία και έρευνα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση όσον αφορά την κοινοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων για καινοτομία και έρευνα εντός του υπάρχοντος πλαισίου αγροτικής ανάπτυξης και των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να καθορίσουν σαφείς προτεραιότητες για τον γαλακτοκομικό  τομέα ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός των Εθνικών και Κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων.
Όλες τις παραπάνω προτάσεις τις θεωρούμε σωστές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλουν θετικά στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των παραγωγών γάλακτος, μία πρώτη περίπτωση αποδοχής αυτών των προτάσεων είναι η δημιουργία ομάδας παραγωγών των αγελαδοτρόφων της Θεσσαλίας με συναδέλφους τους από την Πιερία, που παρουσιάσθηκε στα μέσα ενημέρωσης στις 30/7.  
Ταυτόχρονα μία πρόταση η οποία έγινε και  πιθανόν να επηρεάσει πολύ τους Έλληνες παραγωγούς γάλακτος, εφόσον γίνει πράξη, είναι αυτή του επιτρόπου κ. Ρεν, ο επίτροπος κ. Ρεν πρότεινε το μπλοκάρισμα των κοινοτικών επιδοτήσεων στις χώρες  που το έλλειμμά τους υπερβαίνει ή προσεγγίζει το όριο του 3% του ΑΕΠ και το χρέος βρίσκεται πέραν του 60% του ΑΕΠ, με ανοδική πορεία και ταυτόχρονη  υποχρέωση των κρατών μελών να συνεχίσουν να καταβάλουν τις σχετικές επιδοτήσεις χωρίς χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες.
Ολοκληρώνοντας το άρθρο μας, αυτό το οποίο προτείνουμε προς τον αγροτικό – κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας μας για την αντιμετώπιση  των δύσκολων οικονομικών καταστάσεων τις οποίες βιώνει είναι η μικρή μεταποίηση του γάλακτος και του κρέατος και η παραγωγή τελικών προϊόντων τα οποία θα τα προωθεί και μόνος του σε τοπικό επίπεδο, όπως ακριβώς γίνεται σε χώρες του εξωτερικού.
Για πληροφορίες ή απορίες σχετικά με το άρθρο, την μικρή μεταποίηση, και τον μικροεξοπλισμό μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Δημοσθένη Τριανταφυλλίδη (κιν: 6944324715).

Του Δημοσθένη
Μ. Τριανταφυλλίδης,
Γεωπόνος ΑΠΘ – ΜΒΑ