Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 2:08:30 πμ
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010 21:42

Ένα έντομο που καταστρέφει το καλαμπόκι κι ανεβάζει την πίεση των κτηνοτρόφων

kalampoki


Ουδέν καλόν αμιγές κακού. Και η ευκταία πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δια των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Κιλκίς να καταπολεμήσει το επιβλαβές έντομο καραντίνας Diabrotiva virgifera Le Conte προκαλεί ανησυχίες κυρίως στους κτηνοτρόφους ότι η μείωση της παραγωγής αραβοσίτου θα έχει δυσμενείς στους ίδιους.
Το έντομο αυτό προκαλεί μεγάλες ζημιές στην καλλιέργεια αραβόσιτου, προσβάλλει το ριζικό σύστημα, τα φύλλα, τα στελέχη,  και τους σπάδικες, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γεωργίας.
Παρότι ολόκληρος ο νομός έχει ενταχθεί στη ζώνη όπου εφαρμόζονται τα μέτρα αμειψισποράς,  ο περιορισμός της παραγωγής αραβόσιτου πλήττει όπως είναι ευνόητο τις περιοχές που ανθούσε η καλλιέργεια και κυρίως τη λεκάνη των Μουριών.
Σημειώνουμε ότι για τον εντοπισμό του εντόμου τοποθετήθηκαν από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σχετικές παγίδες και τα διάσπαρτα ευρήματα σε ολόκληρο το νομό (πλην της περιοχής Ευζώνων) επέβαλαν την ένταξη όλου του νομού στη ζώνη εφαρμογής της αμειψισποράς, του μέτρου δηλαδή καταπολέμησης του επιβλαβούς εντόμου.
Τα μέτρα που έλαβε η Διεύθυνση Γεωργίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής 2003/766/ΕΚ είναι τα εξής:
1. Εστιακή ζώνη στην οποία περιλαμβάνεται όλος ο νομός Κιλκίς και συνιστά τα παρακάτω μέτρα.
α. στους αγρούς με αραβόσιτο πραγματοποιείται αμειψισπορά με την οποία οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος καλλιεργείται μόνο μία φορά (1:3)
β. δε γίνεται μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών (ενσιρώματος) εκτός αυτής της ζώνης (νομού Κιλκίς) μέχρι τη συγκομιδή.
γ. δε γίνεται μετακίνηση του εδάφους αγρών με αραβόσιτο εκτός Ν. Κιλκίς
δ. ο αραβόσιτος δε συγκομίζεται πριν το τέλος Σεπτεμβρίου.
ε. διενεργούνται κατάλληλοι ψεκασμοί στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του οργανισμού έως το τέλος της περιόδου ωοτοκίας (15-30 Σεπτεμβρίου), αλλά και την επόμενη χρονιά.
στ. τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στους αγρούς με αραβόσιτο καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη ζώνη.
ζ. αυτοφυή φυτά αραβοσίτου απομακρύνονται από αγρούς που δεν καλλιεργούνται με αραβόσιτο.
2. Ζώνη ασφαλείας γύρω από την εστιακή ζώνη, ακτίνας τουλάχιστον 5km. Τα όρια της ζώνης ασφαλείας βρίσκονται στους παρακείμενους νομούς.

Ανησυχίες
στους
κτηνοτρόφους
Κι ενώ τα μέτρα είναι αναπόφευκτα, ο περιορισμός της παραγωγής αραβόσιτου προκαλεί ανησυχίες σε κτηνοτρόφους ότι η μειωμένη παραγωγή θα οδηγήσει σε αύξηση τιμής της πρώτης ύλης των ζωοτροφών, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, όπου απειλείται με πλήρη αφανισμό η κτηνοτροφική μας παραγωγή.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας και της ανερμάτιστης και μακροπρόθεσμα μυωπικής  πολιτικής τιμών των γαλακτοβιομηχανιών, η εγχώρια παραγωγή υπολείπεται του εθνικού δικαιώματος,ενώ ειδικότερα στο ν. Κιλκίς ο αριθμός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (μεγάλων ζώων) είναι πλέον διψήφιος!
Στο περιβάλλον αυτό οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν την αγωνία τους μήπως ο περιορισμός της παραγωγής αραβοσίτου και η διαφαινόμενη αύξηση της τιμής του αποτελέσει την χαριστική βολή προς τους ίδιους.