Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 3:06:18 πμ
Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011 21:30

Ενισχύσεις 120 εκ. ευρώ σε καπνοπαραγωγούς

kapna
Προ των πυλών βρίσκεται ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "ανάσα" ύψους 120 εκ. ευρώ, για πρώην και νυν καπνοπαραγωγούς. Πρόκειται για δύο δράσεις που απευθύνονται σε καπνοπαραγωγούς που κάνουν στροφή σε νέες καλλιέργειες, αλλά και παραγωγούς που θέλουν να παραμείνουν στην καλλιέργεια καπνού.
Συγκεκριμένα, η δράση για την "αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες" προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ, αφορά κυρίως στις περιοχές καπνοπαραγωγής, στις οποίες έχει σταματήσει η καλλιέργεια καπνού και έχει γίνει μετάβαση σε άλλη εντατική, ποτιστική καλλιέργεια. Δικαιούχοι της δράσης είναι γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει, το 2009, δικαιώματα προερχόμενα από καπνό και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μετατρέψουν συγκεκριμένα ποσοστά των ποτιστικών καλλιεργειών αραβόσιτου (85%), βαμβακιού (65%) και μηδικής (70%) σε ξηρική αμειψισπορά. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ετησίως ανέρχεται σε 600 ευρώ ανά εκτάριο.
Παράδειγμα
Εστω ότι ο παραγωγός έχει 10 στρέμματα που καλλιεργεί με αραβόσιτο. Για να ενταχθεί στη συγκεκριμένη δράση, θα πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση, για μια πενταετία, να μετατρέψει τα 8,5 στρέμματα σε ξηρική αμειψισπορά. Η τελική ετήσια ενίσχυση θα είναι 60 ευρώ ανά στρέμμα Χ 10στρέμματα = 600 ευρώ.
Η δράση που αφορά στο "σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής του καπνού", προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ, αφορά κυρίως στις περιοχές που συνεχίζεται η καλλιέργεια καπνού. Δικαιούχοι του μέτρου και σε αυτή την περίπτωση είναι γεωργοί που έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από καπνό και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν για μια πενταετία σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια καπνού. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ετησίως ανέρχεται σε περίπου 936 ευρώ ανά εκτάριο.