Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021, 1:19:08 μμ
etpa
Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020 20:47

Ερωτήσεις Γιώργου Φραγγίδη υπέρ αγροτών

Συντάκτης:

Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προχώρησαν σήμερα δεκαπέντε Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής νομού Κιλκίς κ. Γιώργος Φραγγίδης, με την κατάθεση δύο ερωτήσεων και αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ), με αποδέκτη τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ. Βορίδη.

 

Στην πρώτη περίπτωση, οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής επισημαίνουν στον Υπουργό τον κίνδυνο που ελλοχεύει να μείνουν σημαντικές εκτάσεις βοσκοτόπων εκτός της νέας ΚΑΠ, με ζημιά στους κτηνοτρόφους και στις ενισχύσεις που καταβάλλονται σε αυτούς, εξαιτίας ολιγωρίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη δεύτερη ερώτηση & ΑΚΕ, κάνουν λόγο για την αδιαφάνεια και την άνιση μεταχείριση περιοχών στην κατανομή δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα από το 2017 και μετά, πράγμα που εγείρει ανησυχία στους νέους παραγωγούς, οι οποίοι αδυνατούν να βρουν διαθέσιμη γη, έστω και λίγων στρεμμάτων, για να αιτηθούν κατανομή εθνικού αποθέματος και να ξεκινήσουν την γεωργική δραστηριότητά τους.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής θέτουν καίρια ερωτήματα προς τον Υπουργό κ. Βορίδη και ζητούν τη λήψη δραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αναφερομένων θεμάτων, καθώς και την κατάθεση συγκεκριμένων εγγράφων προς ενημέρωση της Βουλής. Ακολουθούν τα κείμενα των δύο κοινοβουλευτικών μέσων ελέγχου:

Θέμα: Μεγάλος κίνδυνος να μείνουν σημαντικές εκτάσεις βοσκοτόπων εκτός της νέας ΚΑΠ με ζημιά στους κτηνοτρόφους και στις ενισχύσεις που καταβάλλονται σε αυτούς από ολιγωρία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Κύριε Υπουργέ
Τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2020 με δύο Αποφάσεις του ΕΔ τέθηκε οριστικά τέλος σε μια μακροχρόνια διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της ερμηνείας του επιλέξιμου βοσκότοπου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχθηκε την ερμηνεία των ελληνικών αρχών, ότι στους επιλέξιμους βοσκότοπους της χώρας μπορεί πέρα από την ποώδη και θαμνώδη βλάστηση (που είναι συνιθησμένη στις βόρειες χώρες) να περιλαμβάνεται και η ξυλώδης βλάστηση(μεσογειακός βοσκότοπος). Αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων του Ε.Δ. ήταν η δικαίωση της χώρας και η υποχρέωση της ΕΕ να επιστρέψει στη χώρα το ποσό τω 460 εκ ευρώ καταλογισμών που είχε επιβάλει για τα έτη 2009-2013. Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τα χρόνια εξέλιξης αυτής της διαφοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει από τις ελληνικές αρχές ένα action plan που εξαιρούσε την ξυλώδη βλάστηση και έτσι οι επιλέξιμοι ελληνικοί βοσκότοποι από 24,3 εκ στρέμματα το 2013 να μειωθούν σε 14,7 εκ στρέμματα από το 2015 και μετά. Αυτό είχε ως συνέπεια από το 2014 σε ορισμένες Περιφέρειες της χώρας να μην επαρκούν οι εκτάσεις βοσκοτόπων για τους κτηνοτρόφους της περιφέρειας και να εφαρμόζεται η λεγόμενη «τεχνική λύση» κατανομής των δημόσιων βοσκοτόπων μεταξύ περιφερειών με όσα προβλήματα συνεπαγόταν αυτή η λύση.
Στο τέλος του 2017 και ενώ η διαδικασία της προσφυγής της χώρας τσο ΕΔ βρισκόταν σε εξέλιξη, ο κοινοτικός κανονισμός 1703/2013 τροποποήθηκε με τον κανονισμό 2393/2017- OMNIBUS και περιέλαβε την ξυλώδη βλάστηση, πράγμα που η ελληνική πολιτεία είχε ρυθμίσει για πρώτη φορά με νόμο από το 2014. Ο κανονσιμός OMNIBUS συνεπαγόταν άμεσα την ενσωμάτωση αυτόματα από το 2018 των επί πλέον 9,6 εκ εκτάσεων στρεμμάτων βοσκοτόπων που είχαν εξαιρεθεί στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή ενισχύσεων σε κτηνοτρόφους που τυχόν δεν είχαν καταβληθεί απο το 2015 και μετά εξ αιτίας του action plan. Αυτή η ενέργεια δεν έγινε ούτε το 2018 και 2019 από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ούτε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Η σημαντική αυτή παράλειψη οδήγησε στην αδικαιολόγητη συνέχιση της «τεχνικής λύσης» κατανομής των δημόσιων βοσκοτόπων μεταξύ Περιφερειών τα έτη 2018, 2019 αλλά και σήμερα το 2020 μετά μάλιστα και την έκδοση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τον Φεβρουάριο και Απρίλιο του 2020. Επομένως λόγω μη ενσωμάτωσης των 9,6 εκ στρεμμάτων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ η διανομή δημόσιων εκτάσεων βοσκοτόπων παρέμεινε τα έτη 2018, 2019 και 2020 στα 14,7 εκ. στρέμματα με αποτέλεσμα πολλοί κτηνοτρόφοι και νέοι αγρότες να μην μπορούν να τυγχάνουν κατανομής επιλέξιμων βοσκότοπων σύμφωνα με τις ανάγκες τους και κυρίως να τύχουν κατανομής εθνικού αποθέματος. Αυτές είναι και οι εκτάσεις που αναγνώριζε ως επιλέξιμες η ΕΕ πριν την αλλαγή του κανονισμού το 2017 αλλά και των αποφάσεων του ΕΔ το 2020 που δικαίωσαν την χώρα.
Η ολιγωρία αυτή τόσο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όσο και της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί σοβαρότατο κίνδυνο η αλλαγή του κανονισμού του 2017 και οι αποφάσεις του ΕΔ να μείνουν «γράμμα κενό» για την χώρα στην εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Ετσι η χώρα διατέχει σημαντικό κίνδυνο να μην μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις εκτάσεις του φυσικό πόρου των βοσκοτόπων για την λήψη ενισχύσεων, την στήριξη της οικονομίας της υπαίθρου και των κτηνοτρόφων καθώς επίσης και τα περιβαλλοντικά οφέλη μια και οι βοσκότοποι προσμετρώνται στις εκτάσεις που έχουν θεοτική συμβολή στην δέσμευση του CO2, στοιχείο που αποτελεί ένα από τα κρίσιμα κριτήρια της νέας ΚΑΠ. Ο κίνδυνος αυτός είναι σοβαρός εξ αιτίας και των πρόσφατων δηλώσεων σας ότι ως βάση για τις εκτάσεις βοσκοτόπων που θα χρησιμοποιήσει η χώρα για την νέα ΚΑΠ 2021-2027 θα αποτελέσει το έτος 2018, όταν στην ΕΕ η χώρα εξ αιτίας των ολιγωριών που αναλύθηκαν παραπάνω δήλωσε και χρησιμοποίησε για κατανομή τα 14,7 εκ στρέμματα. Τα ίδια μειωμένα στοιχεία για τους βοσκοτόπους φαίνεται ότι έχουν λάβει υπόψη και οι μελέτες που ετοιμάζονται για λογαριασμό του ΥΠΑΑΤ την πρόταση της Ελλάδας για το Εθνικό Σχεδιο Εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ 2021-2027. Ο κίνδυνος όμως για την χρήση των βοσκοτόπων της χώρας στην Νέα ΚΑΠ προκύπτει και από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των μελετών των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που προέβλεπε ο νόμος του 2014 να έχουν ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια με την συμμετοχή και των οργανώσεων των κτηνοτρόφων. Η μόνη πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε αυτό το θέμα είναι ότι με νόμο του 2015 εξαιρέθηκαν οι οργανώσεις των κτηνοτρόφων και οι κτηνοτρόφοι από την συμμετοχή στην εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.
Οι ελληνικοί βοσκότοποι αποτελούν τον φυσικό παραγωγικό πόρο με βάση τον οποίο παράγεται η ξεχωριστή η ΠΟΠ Ελληνική φέτα και σημαντικά άλλα κτηνοτροφικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και παραγωγής με φιλο-περιβαλλοντολογικό τρόπο. Για αυτό και η ανησυχία των κτηνοτρόφων και τω οργανώσεων τους είναι μεγάλη και ζητούν η αβεβαιότητα αυτή να εκλείψει άμεσα ενόψη της Νέας ΚΑΠ πριν να είναι αργά.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός :
• Ποιες είναι οι επιλέξιμες εκτάσεις βοσκότοπων σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας τα έτη 2018,2019,2020 και πώς θα μεταβληθούν αυτές όταν ενσωματωθούν και τα επί πλέον9,6 εκ στρέμματα που εξαιρέθηκαν με το action plan; Να κατατεθούν οι σχετικοί πίνακες.
• Πότε θα γίνει η λειτουργική ενσωμάτωση των 9,6 εκ στερμμάτων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ;
• Ποια στοιχεία θα αποσταλούν στην ΕΕ με βάση έτος αναφοράς το 2018, αυτά που μέχρι σήμερα λανθασμένα χρησιμοποιούνται ή τα επικαιροποιημένα μετά το Omnibus και τις αποφάσεις του ΕΔ και ποια θα είναι αυτά τελικά;
• Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης σε κάθε μια από τις 13 περιφέρειες της χώρας και πως θα επιταχυνθεί η ολοκλήρωση τους σε κάθε περιφέρεια;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

«Θέμα: Ανησυχία μεταξύ των παραγωγών για την αδιαφάνεια και άνιση μεταχείριση περιοχών στην κατανομή δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα από το 2017 και μετά».
Κύριε Υπουργέ ,
Έντονος προβληματισμός κυριαρχεί στις τάξεις των νέων παραγωγών, αναφορικά με την κατανομή δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα από το 2017 και μετέπειτα, καθώς δεν μπορούν να βρουν διαθέσιμη γη έστω και λίγων στρεμμάτων για να αιτηθούν κατανομή εθνικού αποθέματος και να ξεκινήσουν την γεωργική δραστηριότητά τους. Το Εθνικό Απόθεμα της περιόδου 2017-2020 δημιουργήθηκε από την σημαντική οριζόντια περικοπή των δικαιωμάτων του 2015 κατά 4,5% δηλαδή από όλους τους παραγωγικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους και των 13 Περιφερειών της χώρας. Η σημαντική αυτή περικοπή των δικαιωμάτων έγινε με σκοπό να προωθηθεί και διευκολυνθεί η είσοδος περισσότερων νέων γεωργών και κτηνοτρόφων με στόχο την ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού σε όλες τις περιοχές της χώρας. Στην πράξη όμως αυτό δεν ακολουθήθηκε και από το 2017,2018 και 2019 η κατανομή δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα έγινε με στρεβλό τρόπο και πολύ νέοι αγρότες ισχυρίζονται ότι αυτό πρόκειται να γίνει και το 2020. Δεν υπάρχει διαφάνεια στην κατανομή του και οι αδυναμίες στα κριτήρια κατανομής του καθιστούν την διαδικασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ευάλωτη σε κάθε επιτήδειο που μεταχειρίζεται μεθοδεύσεις, με ποιο συχνή μεθόδευση την ενοικίαση εκτάσεων που φέρονται ως ιδιωτικοί βοσκότοποι χωρίς μάλιστα ζώα και καμία παραγωγική δραστηριότητα. Η διαδικασία αυτή οδηγεί ορισμένους επιτήδειους να γίνουν αγρότες του “ καναπέ” αφαιρώντας ενισχύσεις από τους παραγωγικούς παραγωγούς. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο γιατί η κατανομή του Εθνικού Αποθέματος χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις για ψηφοθηρικούς λόγους, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι αρμόδιοι έκλειναν τα μάτια στις αδυναμίες και την αδιαφάνεια της διαδικασίας για πρόσκαιρο όφελος. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε καμία ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017 δεν υπάρχει η παραμαμικρή αναφορά που να πληροφορεί ποια ήταν η κατανομή του Εθνικού Αποθέματος σε κάθε Περιφέρεια η Περιφερειακή Ενότητα όπως γίνεται αντιστοιχα για τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας ή για τα σχέδια βελτίωσης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η τεχνική λύση της κατανομής των δημόσιων βοσκοτόπων δεν έχει σταματήσει και οι επικαιροποίηση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά τα βοσκοτόπια δεν έχει ακόμη και σήμερα προχωρήσει ενώ ο σχετικός κοινοτικός κανονισμός έχει αλλάξει από το 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός :
1) Ποια είναι το ποσά δικαιωμάτων που περικόπηκαν σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, δηλαδή η συνεισφορά, για να δημιουργηθεί το Εθνικό Απόθεμα προς διανομή τα έτη 2017-2020; (Να κατατεθούν οι Πίνακες των στοιχείων)
2) Ποια είναι τα αντίστοιχα ποσά που κατανεμήθηκαν σε δικαιούχους του Εθνικού Αποθέματος τα έτη 2017,2018, 2019 σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας και πόσους παραγωγούς αφορούσε σε κάθε έτος κάθε Περιφέρεια; (Να κατατεθούν Πίνακες Στοιχείων)
3) Πόσες απο τις εκτάσεις που κατανεμήθηκε Εθνικό Απόθεμα αφορούσαν ιδιωτικούς βοσκότοπους σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες και για πόσους δικαιούχους; (Να κατατεθούν Πίνακες των στοιχείων)
4) Ποια μέτρα θα λάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ώστε αλλη κατανομή του Εθνικού Αποθέματος 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνει με αδιαφανή τρόπο χωρίς αποκλεισμούς και κυρίως με παραγωγικό προσανατολισμό;
5) Τι θα γίνει με την εξέταση των παρατυπιών και ενδεχόμενων απατών των καταγγελιών και θα δημοσιοποιήσει τους Πίνακες κατανομής ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανά περιφερειακή ενότητα από το 2017 εώς το 2019;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές