Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 4:01:45 μμ
Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012 19:20

Γεωργία-Κτηνοτροφία 2014-2020 στο Πολύκαστρο


provata
Το Σάββατο, 24 Μαρτίου, στις 09.00, στο Κέντρο Πολιτισμού στο Πολύκαστρο, ο Δήμος Παιονίας οργανώνει ημερίδα με θέμα «Γεωργία-Κτηνοτροφία 2014-2020: Νέες Προοπτικές και Προκλήσεις». Ο Δήμος Παιονίας αναγνωρίζοντας ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης και ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής την επιμόρφωση του αγροτικού πληθυσμού έχει περιλάβει τα εξής θέματα στην ημερίδα: Το μέλλον του αγροτικού κόσμου, Επιχειρηματικότητα & συνεργατισμός, Αξιοποίηση του μάρκετινγκ, Παρόν και μέλλον αγροτικών συνεταιρισμών, Δομή υποστήριξης-εμψύχωσης αγροτών, Σύγχρονες τεχνολογίες στην γεωργία, Ποιότητα γαλακτοκομικών προϊόντων, Αδειοδότηση χρήσης νερού και ΚΓΠ 2014-2020.
Ειδικότερα η ημερίδα προβλέπεται να εξελιχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα:
09.00    Προσέλευση, Χαιρετισμοί
10.00    Το μέλλον του αγροτικού κόσμου, Δημήτριος Μιχαηλίδης
10.15    Επιχειρηματικότητα & Συνεργατισμός στο πλαίσιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου στο Δήμο Παιονίας, Παναγιώτης Κωνσταντινίδης
10.30    Αξιοποίηση του marketing για την ανάπτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας, Χρήστος Χέλμης
10.45    Υφιστάμενη κατάσταση στη γεωργία στην ΕΕ & προοπτικές της Ελλάδος. Παρόν & μέλλον αγροτικών συνεταιρισμών, Γρηγόρης Αλεξιάδης
11.00    Μόνιμη δομή υποστήριξης-εμψύχωσης των αγροτών, ως προϋπόθεση αποτελεσματικής αγροτικής ανάπτυξης, Παύλος Πασαλίδης
11.15    Συζήτηση-συμπεράσματα, Διάλλειμα
12.30    Σύγχρονες τεχνολογίες στην γεωργία και βιοαγροδιατροφή, Δρ Παναγιώτης Μαδέσης
12.45    Ποιότητα & τυποποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων ως στοιχείο ενίσχυσης της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, Καθ Αντώνης Μάντης
13.00    Αδειοδότηση αδείας χρήσης νερού- Λειτουργία ΤΟΕΒ- Αγροτικός εξηλεκτρισμός, Αντώνιος Κομπατσιάρης
13.15    Νέα ΚΓΠ 2014-2020: Το μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας με την νέα μεταρρύθμιση, Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
13.30    Συζήτηση-Συμπεράσματα.
Η ομόλογη ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών επιτρέπει τη συμμετοχή των ενημερωμένων και την διαμόρφωση τελικών προτάσεων, για την τοπική ανάπτυξη, που μπορούν να είναι πραγματικές, αντικειμενικές, εφαρμόσιμες και να αξιοποιούν την συμμετοχή όλων στην υλοποίησή τους.
Ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Αθανάσιος Λαπόρδας δημιουργεί ένα εργαστήριο ενημέρωσης και κοινωνικής ζύμωσης για την «Γεωργία-Κτηνοτροφία 2014-2020: Νέες Προοπτικές και Προκλήσεις» το Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012, στις 09.00, στο Κέντρο Πολιτισμού στο Πολύκαστρο, για όλους.