Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, 8:18:47 μμ
etpa
Πέμπτη, 07 Οκτωβρίου 2021 15:30

Η Αγροδιατροφική προβάλει προϊόντα με Ονομασία Προέλευσης

Συντάκτης:

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πρόεδρο τον Κ. Κιλτίδη, θα πραγματοποιήσει της εναρκτήρια εκδήλωση της δράσης “EUPHORIA” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY (EE) αριθ. 1144/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες.


Στόχος της δράσης «EUPHORIA» είναι η ενίσχυση και υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας και ειδικότερα η ενδυνάμωση της κατανάλωσης εμβληματικών προϊόντων με Ονομασία Προέλευσης και Γεωγραφική Ένδειξη (τυροκομικά ΠΟΠ, Οίνοι ΠΟΠ / ΠΓΕ, φρούτα ΠΟΠ) και του γιαουρτιού που παράγονται στην Κεντρική Μακεδονία.
Κατά την εκδήλωση, την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, θα παρουσιαστεί η επικοινωνιακή στρατηγική της δράσης και το πρόγραμμα των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα και την Κύπρο μέχρι τον Ιούνιο 2022.