Σάββατο, 25 Μαΐου 2024, 11:59:41 μμ
Παρασκευή, 14 Μαϊος 2010 16:34

Η αλήθεια για την εξισωτική αποζημίωση

mpatzeli


Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Απαντώντας στην συνεχιζόμενη προσπάθεια παραπληροφόρησης του Έλληνα αγρότη σχετικά με το πρόγραμμα, τα κριτήρια κατάταξης και την πληρωμή των δικαιούχων της Εξισωτικής Αποζημίωσης για το 2010, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκτιμά ότι η Εξισωτική Αποζημίωση είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή δήλωσε :
«Η ανάπτυξη της υπαίθρου και η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος σε συνδυασμό με πολλαπλές δράσεις βρίσκεται στη κορυφή των προτεραιοτήτων μας».

Για το ίδιο θέμα, ο Υφυπουργός, Μιχάλης Καρχιμάκης τόνισε:
«Η κτηνοτροφία αποτελεί βασικό άξονα στην αναδιάρθρωση της αγροτικής μας οικονομίας και πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα».

Σχετικά με το θέμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης, η πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ, διευκρινίζει τα εξής:
- Το Υπ.Α.Α.Τ. εφαρμόζει τις διαδικασίες όπως αυτές έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κατάταξη των δικαιούχων με όρους διαφάνειας τόσο κατά την αίτηση, όσο και για την ένταξη και την καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης.
Ζ Τα κριτήρια ένταξης, όπως αναμορφώθηκαν το 2010 και αφού εντοπίστηκαν οι αδυναμίες της προκήρυξης του Μάιου του 2009,  βαθμολογούν με πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα τους δικαιούχους που ασχολούνται με την κτηνοτροφία στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.  Με βάση αυτά τα κριτήρια,  οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν βαθμολογία πάνω από 500 –περίπου- μόρια και θα είναι στην ανώτερη βαθμολογική δυνατότητα. Επομένως, σε καμία περίπτωση κτηνοτρόφοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, δεν θα αποκλειστούν από το πρόγραμμα λόγω κριτήριου ηλικίας.
- Συνεπώς, το δήθεν επιχείρημα ότι με τα κριτήρια ένταξης θα αποκλειστούν οι κτηνοτρόφοι ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών, είναι απολύτως ψευδές και εξυπηρετεί εκείνους που θέλουν να παραπληροφορήσουν τον Έλληνα αγρότη.
- Σημειώνεται ότι για το 2010, μετά από πολλές προσπάθειες και υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία, έχουν εγκριθεί 170.000.000 _, ποσό το οποίο θα διατεθεί σε περίπου 100.000 δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης που εκτιμάται ότι θα υποβάλλουν αίτηση, σε συνδυασμό με διασταύρωση στοιχείων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 65% περίπου των δικαιούχων είναι κτηνοτρόφοι-αιγοπροβατοτρόφοι, ανήκουν σε έναν ζωτικό τομέα παραγωγής που θα πρέπει επιπλέον να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος και στη διαφύλαξη της ποιότητας του εθνικού προϊόντος της φέτας.


- Υπενθυμίζεται, ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία παρέλαβε το πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης σε τέλμα αφού οι πόροι που είχαν προβλεφθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ για την περίοδο 2007-2013 ήταν συνολικά 415.000.000 _, δηλαδή κατά 650.000.000 _ λιγότεροι από όσους είχαν προβλεφθεί για την περίοδο 2000-2006 (1.060.000.000 _). Επιπλέον τούτου, τα προβλεφθέντα για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο χρήματα εξανεμίστηκαν σε πληρωμές για τα έτη 07-08 χωρίς να μείνει τίποτα διαθέσιμο για το 2009 και τα υπόλοιπα έτη.
Απαιτήθηκε λοιπόν η αποπληρωμή των ετών 2007 και 2008, ο προγραμματισμός πληρωμών για το 2009 και ο επανακαθορισμός των προτεραιοτήτων και ο εξορθολογισμός των δαπανών του Υπ.Α.Α.Τ για την ανεύρεση εθνικών  πόρων ώστε να συνεχίσει το πρόγραμμα για το 2010.