Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 12:56:43 πμ
Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010 21:26

Η αμειψισπορά και πως θα την εφαρμόσετε

Τους όρους και την εφαρμογή της αμειψισποράς διευκρινίζει με εγκύκλιό του, που είχε την προνοια να κοινοποιήσει στα μμε, η ΕΑΣ Αξιούπολης.
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Με αφορμή ερωτήματα των γεωργών σε σχέση με την εφαρμογή της αμειψισποράς στο πλαίσιο της πολλαπλής Συμμόρφωσης, το ΥΠΑΑΤ ανακοινώνει τα εξής:
Με βάση τον κανονισμό 73/2009, και την ΚΥΑ 262385/2010, και με σκοπό τη διατήρηση της αειφορίας των γεωργικών εδαφών, προβλέπεται η εφαρμογή αμειψισποράς στις αρόσιμες εκτάσεις. Σύμφωνα με τη διάταξη, υπάρχου δύο εναλλακτικοί τρόποι εφαρμογής και μία περίπτωση πλήρους απαλλαγής για τους γεωργούς της χώρας.
1. Οι γεωργοί μπορούν να καλλιεργούν κάθε χρόνο τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες στην εκμετάλλευση τους, χωρίς κανένα περιορισμό για τις εκτάσεις κάθε καλλιέργειας, και δεν εξετάζεται σε ποιο αγροτεμάχιο γίνεται η κάθε καλλιέργειας.
Για παράδειγμα.
- Γεωργός έχει πέντε αγροτεμάχια εκ των οποίων 2 με έκταστη 100 στρέμματα, 1 με έκταση 10 στρέμματα και δύο αγροτεμάχια με έκταση 3 στρέμματα το καθένα. Ο γεωργός αυτός μπορεί να καλλιεργήσει τομάτα στα 3 στρέμματα, σιτάρι στο άλλο αγροτεμάχιο των τριών στρεμμάτων και βαμβάκι σε όλα τα υπόλοιπα (δηλαδή στα 210 στρέμματα) Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται η υποχρέωση αμειψισποράς πλήρως. Η αναφορά των καλλιεργειών είναι απλά ενδεικτική, και η κάθε καλλιέργεια μπορεί να αντικατασταθεί με όποια άλλη επιθυμεί ο γεωργός χωρίς περιορισμούς εκτάσεων.
- Άλλος γεωργός διαθέτει ένα αγροτεμάχιο 100 στρεμμάτων. Αρκεί στο αγροτεμάχιο αυτό να συμπεριλαμβάνει ένα στρέμμα π.χ. Σιτάρι, ένα στρέμμα π.χ. καλαμπόκι και 98 στρεάμματα όποια άλλη καλλιέργεια της επιλογής του.
2. Εφόσον ο γεωργός δεν επιθυμεί αυτή τη λύση, εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει την αμειψισπορά με ψυχανθή. Σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένος να έχει κάλυψη με ψυχανθή στο 20% των  αρόσιμων εκτάσεων της εκμετάλλευσης του (εκτός δενδρώνων και βοσκοτόπων,) όποτε το επιθυμεί, δηλαδή είτε τη χειμερινή περίοδο είτε την θερινή περίοδο. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιο ψυχανθές επιθυμεί, είτε για χλωρή λίπανση (βίκος κ.λπ) είτε για παραγωγή καρπού (όσπρια, κτηνοτροφικά ψυχανθή).
Παραδείγματα ορθής εφαρμογής
- Σε εκμετάλλευση 3 ποτιστικών αγροτεμαχίων από 20 στρέμματα, μπορεί να καλλιεργηθεί βαμβάκι ή καλαμπόκι σε όλη την έκταση κατά την καλοκαιρινή περίοδο και το χειμώνα στο 20% ήτοι στα 12 στρέμματα να γίνει καλλιέργεια ψυχανθούς για χλωρή λίπανση. Εναλλακτικά στην ίδια εκμετάλλευση ο γεωργός μπορεί να καλλιεργήσει φακή στα 12 στρεάμματα και βαμβάκι στα υπόλοιπα 48 ή να κάνει όποιο συνδυασμό επιθυμεί.
- Σε εκμετάλλευση 2 ξηρικών αγροτεμαχίων 50 στρεμμάτων έκαστο, ο γεωργός μπορεί να έχει στα 20 στρέμματα του ενός αγροτεμαχίου οποιουδήποτε χειμερινού ψυχανθούς (βίκο, ρεβύθι, μπιζέλι) καιστα υπόλοιπα 80 π.χ. στάρι.
3. Απαλλαγή από την υποχρέωση αμειψισποράς μπορεί να έχουν τα εδάφη με πάνω του 3% οργανική ουσία και οι ορυζώνες.
Επισημαίνεται ότι το ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ευρωπαϊκού κανονισμού 73/2009 που είναι ήδη σε εξέλιξη, διεκδικεί την απλούστευση της πολλαπλής συμμόρωσης ώστε να διευκολυνθούν οι έλληνες γεωργοί και στο θέμα της αμειψισποράς.
Για τη φετινή περίοδο πάντως, το  ΥΠΑΑΤ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το ζήτημα αυτό ώστε να διευκολυνθούν οι γεωργοί στην εφαρμογή και να μην κινδυνεύουν με μείωση των επιδοτήσεων τους από τυχόν παραλείψεις.