Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, 10:14:29 μμ
Κυριακή, 07 Ιουνίου 2015 23:21

«Καμπανάκι» για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων και τις νέες άδειες φύτευσης

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ μια δυσμενής ρύθμιση προωθείται από την Διεύθυνσης γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το νέο καθεστώς των Αδειών φύτευσης που θα ισχύσει στην ΕΕ, συνεπώς και στη χώρα μας, από 1/1/2016.


Παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την δυνατότητα των κατόχων νέων Αδειών Φύτευσης, να εντάξουν τη φύτευση των αμπελώνων τους στο καθεστώς Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, ώστε να επιδοτηθούν με το κόστος της νέας φύτευσης.
Σύμφωνα με τις απόψεις του υπευθύνου στελέχους της εν λόγω Διεύθυνσης κ. Nuno – Miguel Vicente, οι αμπελουργοί που θα λάβουν Άδειες Φύτευσης θα μπορούν να ευεργετηθούν μόνο με το κονδύλι της «Βελτίωσης Τεχνικών Διαχείρισης αμπελώνα», με τα ποσά από 241 € έως 390 € ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν.
Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται από την ΚΕΟΣΟΕ άκρως δυσμενής, λαμβανομένων υπ΄όψιν των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας αφού:
Η προπαρασκευή και η φύτευση του αμπελοτεμαχίου θα γίνεται με δαπάνες του παραγωγού
Με δεδομένη την οικονομική αδυναμία των περισσότερων αμπελουργών οι άδειες φύτευσης θα αποκτηθούν από τους οικονομικά ισχυρούς με αποτέλεσμα μεσοπρόθεσμα να αλλοιωθεί το profil της ελληνικής αμπελουργίας κι οι παραδοσιακοί καλλιεργητές να αποκτήσουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα
Η ζήτηση για νέες άδειες φύτευσης (που θα ισχύσουν έως το 2030) θα είναι πεπερασμένη εφόσον θα ικανοποιηθούν οι έχοντες διαθέσιμους πόρους για φύτευση, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μην μπορεί να αξιοποιήσει ισότιμα το καθεστώς σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.
Η εξέλιξη αυτή σημαίνει συναγερμό για την ΚΕΟΣΟΕ ή οποία οφείλει να ενεργήσει πρώτα απ’ όλα, σε επίπεδο Βρυξελλών και κυρίως να θέσει το θέμα σε επίπεδο Copa Cogeca, όπου εκτός του ότι θα επιδιώξει αυτή η εξέλιξη ν΄ αντιμετωπισθεί από την Commission σε πολιτικό επίπεδο και όχι κανονιστικό, θα πρέπει να βρει ισχυρούς συμμάχους, που είναι ο ευρωπαϊκός νότος.
Στην κατεύθυνση αυτή η ΚΕΟΣΟΕ σημειώνει πως θα συνεργασθεί και με τα στελέχη του υπουργείου, προκειμένου σε υπηρεσιακό επίπεδο να θέσουν μαζί με άλλα Κράτη Μέλη το θέμα στην Διαχειριστική Επιτροπή.
Σε δεύτερο επίπεδο και εφόσον δεν τελεσφορήσουν οι προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αναγκαία η λύση να επιδιωχθεί σε πολιτικό επίπεδο από τον υπουργό Π.Α.Π.Ε. κ. Ε. Αποστόλου, σε συνεννόηση με τους ομολόγους υπουργούς στην Ε.Ε.