Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023, 2:10:14 πμ
Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 09:04

Καταβάλλεται η εξισωτική


eas
Από σήμερα, Δευτέρα 20 Αυγούστου 2012, όπως είχε προγραμματισθεί, είναι διαθέσιμα για ανάληψη τα ποσά πληρωμής των δικαιούχων της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2011. Μετά την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Καθηγητή, Αθανάσιο Τσαυτάρη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, με την οποία έγινε αύξηση των πιστώσεων για την Εξισωτική Αποζημίωση σε 160 εκ € και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις  κοινοτικές και εθνικές και διατάξεις ελέγχων, στις 17 Αυγούστου εκδόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι εντολές πληρωμής των δικαιούχων  και στις 19 του μήνα πιστώθηκαν απ’ ευθείας στους λογαριασμούς τους.
 Η πληρωμή αφορά σε όσους δικαιούχους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις στις αιτήσεις τους.  Συνολικά καταβλήθηκαν 126 εκ € σε 69.014 δικαιούχους των οποίων η κατανομή φαίνεται στον συνημμένο πίνακα 1. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τα ποσά πληρωμής που τους καταβλήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).
Στην ίδια ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) θα μπορούν, επίσης, να ενημερώνονται αναλυτικά και όσοι δικαιούχοι δεν τους καταβλήθηκε η Εξισωτική Αποζημίωση, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είτε γιατί οι αιτήσεις τους παρουσιάζουν ελλείψεις δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι η καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης είναι ετήσια και αφορά σε δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα  κριτήρια επιλεξιμότητας, με κυριότερα:
• να κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον 2Ha (20 στρέμματα),
• να κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ή να είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι με αποδεδειγμένη την μετακίνηση των ζώων,
• να έχουν γεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο του 25%. Δηλαδή τα εισοδήματα από την γεωργία να αποτελούν τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους εισοδήματος,
•    να μην έχουν μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση.
Για  τους γεωργούς που έχουν ελλείψεις σε δικαιολογητικά, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
• Οι διαθέσιμες πιστώσεις επαρκούν για την πληρωμή τους.
• Πρέπει μέχρι 31 Αυγούστου να υποβάλλουν δια μέσου των ΕΑΣ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά,  ώστε αφού γίνει ο έλεγχός τους, να καταστεί  δυνατή η πληρωμή τους,  η οποία αναμένεται να γίνει στο διάστημα μεταξύ 12-18 Σεπτεμβρίου
Με την ολοκλήρωση της πληρωμής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Καθηγητής, Αθανάσιος Τσαυτάρης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Παραμένουμε συνεπείς με την δέσμευσή μας για την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα και στηρίζουμε εμπράκτως με το ποσό των 160 εκατ. ευρώ τους κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, που αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες οικονομικές δυσκολίες λόγω και της αύξησης της τιμής των ζωοτροφών».