Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, 4:32:40 πμ
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013 22:41

Λειτουργία Μητρώου Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων

agrotis2
Το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας που συμπεριλήφθηκε στο 3ο άρθρο του Νόμου 4171/2013 (ΦΕΚ Α 166), το Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεωνεπαναλειτουργεί  για τις εγγραφές Αγροτικών Συνεταιρισμών και υποβολή αιτήσεων πρώτης εγγραφής έως την 30η Σεπτεμβρίου 2013.
Η εφαρμογή του Μητρώου Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων βρίσκεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, www.minagric.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή Ψηφιακές Υπηρεσίες → Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων.
Επισημαίνοντας  την αναγκαιότητα εγγραφής στο Μητρώο καλούμε τις συλλογικές οργανώσεις των αγροτών για άμεση εγγραφή ή συμπλήρωση των εκκρεμοτήτων τους, ώστε αυτό, αφού ενημερωθεί και αποσαφηνισθεί ποιες είναι οι λειτουργούσες οργανώσεις, να αποτελέσει το εργαλείο εφαρμογής πολιτικής στην προσπάθεια ανάπτυξης των οργανώσεων.
Οι ήδη εγγεγραμμένοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν, με τους κωδικούς πρόσβασής τους, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και να τα υποβάλλουν σε μορφή αρχείων pdf:
•    αντίγραφο καταστατικού και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο
• ισολογισμούς και οικονομικές εκθέσεις τελευταίας τριετίας,
• αριθμό μελών σύμφωνα με το θεωρημένο αρμοδίως Βιβλίο Μητρώου Μελών
• πρακτικό πρόσφατων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοίκησης επικυρωμένο από αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.
Η υποβολή των απαραίτητων στοιχείων στο Μητρώο θα διαρκέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, όπως προβλέπεται στον σχετικό νόμο.