Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 12:17:47 πμ
Πέμπτη, 30 Μαϊος 2013 14:56

Μαζί με ΟΣΔΕ η αίτηση για εξισωτική

opekepe
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς ανακοινώνονται τα εξής: Καλούνται οι αγρότες του Νομού Κιλκίς, να υποβάλουν μαζί με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και αίτηση για λήψη της Εξισωτικής Αποζημίωσης του 2013.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.    Βεβαίωση μονίμου κατοικίας με ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου από το Δήμο.
2.    Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3.    Αντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιάριου ασφάλισης
4.    Αντίγραφο του Ε1
5.    Αντίγραφο του εκκαθαριστικού
6.    Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση που θα βεβαιώνεται από τη ΔΟΥ.
7.    Αν στο εκκαθαριστικό φαίνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, βεβαίωση από το ασφαλιστικό ταμείο απ’ το οποίο προέρχονται (σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων, ή με το είδος σύνταξης, ή με τα επιδόματα)
8.    Αν δηλώνονται εμπορικά εισοδήματα, αντίγραφο του Ε3 και βεβαίωση έναρξης εργασιών, ή απόφαση ένταξης σε αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία.
9.    Αν δηλώνονται εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα, παραστατικά απόδειξης της πηγής προέλευσης του εισοδήματος.
10.    Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, βεβαίωση της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας του Νομού από όπου προέρχονται και βεβαίωση της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας του Νομού στον οποίο μεταβαίνουν (θερινός βοσκότοπος).
11.    Για τους νέους γεωργούς, απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων γεωργών
12.    Για τους διαδόχους γεωργούς δικαιούχων πρόωρης σύνταξης, βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός.
13.    Για τους δασεργάτες, αλιεργάτες, εργάτες γης κ.λ.π. που είναι μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού Διαμερίσματος έως 2000 κατοίκων, βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας για την ιδιότητα και βεβαίωση από το Δήμαρχο ότι το Δημοτικό Διαμέρισμα της μόνιμης κατοικίας έχει πληθυσμό μικρότερο από 2000.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  www.opekepe.gr