Σάββατο, 20 Απριλίου 2024, 7:38:59 μμ
Τετάρτη, 02 Ιουλίου 2014 20:34

Μεγάλη κομπίνα με το βαμβάκι στη Γουμένισσα

vamvaki
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας κατάφερε να εξιχνιάσει άλλες δυο σημαντικές υποθέσεις εξαπάτησης του ελληνικού Δημοσίου και ταυτοποίησε την εμπλοκή αγροτών - παραγωγών καθώς και προμηθευτών σπόρων βάμβακος, σε περιπτώσεις παράνομης είσπραξης ειδικών χρηματικών ενισχύσεων (επιδοτήσεων), από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων).
Για τις υποθέσεις αυτές, που παρουσιάζουν ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά, προηγήθηκε εξειδικευμένη και μεθοδική αστυνομική διερεύνηση, με τη συνδρομή αρμόδιων Υπηρεσιών του προαναφερόμενου Οργανισμού, ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Στο πλαίσιο της έρευνας διακριβώθηκε η εμπλοκή πέντε (5) ημεδαπών, ηλικίας 33 έως 76 ετών, παραγωγών βαμβακιού στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αιτωλοακαρνανίας καθώς και δυο (2) ιδιωτικών - εμπορικών επιχειρήσεων και οκτώ (8) αγροτών – παραγωγών, στο νομό Κιλκίς .
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκαν αυτοτελείς ποινικές δικογραφίες για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της απάτης, της φοροδιαφυγής, της έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων και της παράβασης της νομοθεσίας για τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Στην πρώτη υπόθεση, που αφορά στην παράνομη δραστηριότητα των πέντε (5) βαμβακοπαραγωγών στην Αιτωλοακαρνανία, προκύπτει ότι κατά τα έτη 2006 έως 2012, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα τις ειδικές χρηματικές ενισχύσεις βάμβακος (επιδοτήσεις), που χορηγούνταν μέσω των εθνικών και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης της αγροτικής καλλιέργειας, δήλωναν ανακριβώς στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ως καλλιεργούμενα από τους ίδιους, αγροτεμάχια συνολικής έκτασης (370) στρεμμάτων.
Στη δεύτερη υπόθεση, που αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη της αρχικής έρευνας, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι παραστατικών προμηθευτών σπόρων βάμβακος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε περιοχές του Κιλκίς και της Πέλλας.
Το αντικείμενο των ελέγχων αφορούσε στη νομιμότητα της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε βαμβακοπαραγωγούς και επεκτάθηκε και στα τρία επιμέρους στάδια της διαδικασίας, που περιλαμβάνει αρχικά τη χορήγηση σπόρων βάμβακος από τις εταιρείες στους παραγωγούς και την έκδοση τιμολογίων, στη συνέχεια την υποβολή των τιμολογίων και λοιπών παραστατικών από τους αγρότες στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τέλος την έγκριση των αιτήσεων για τη χορήγηση των ενισχύσεων.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε δύο (2) επιχειρήσεις – εκδότες τιμολογίων αγοράς σπόρων βάμβακος, στη περιοχή της Γουμένισσας του νομού Κιλκίς,  κατασχέθηκαν πέντε (5) μπλοκ δελτίων αποστολής – τιμολογίων καθώς και αντίγραφα στελεχών αυτών.
Από τον έλεγχο, που ακολούθησε, προέκυψαν τόσο ποινικές ευθύνες, όσο και διοικητικές παραβάσεις, που επισύρουν αντίστοιχες κυρώσεις σε βάρος και των δυο επιχειρήσεων, καθότι χορήγησαν πλαστά τιμολόγια αγοράς σπόρων σε οκτώ τουλάχιστον αγρότες, οι οποίοι στη συνέχεια τα παρουσίασαν, ως παραστατικά και έλαβαν οικονομικές ενισχύσεις από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνολικού ποσού 83.755,58 ευρώ.
Οι παραβάσεις, που βεβαιώθηκαν στις παραπάνω επιχειρήσεις, αφορούν αδικήματα  της φορολογικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα φοροδιαφυγή, μέσω έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων καθώς επίσης παραβάσεις της νομοθεσίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), καθώς διαπιστώθηκε ελλιπές περιεχόμενο των απαραίτητων στοιχείων έκδοσης σε δελτία αποστολής -τιμολόγια.
Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Μεσολογγίου και Κιλκίς, αντίστοιχα ενώ οι συνταχθείσες εκθέσεις φορολογικού ελέγχου απεστάλησαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις προβλεπόμενες πράξεις  καταλογισμού, σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.