Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, 10:42:55 πμ
Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012 13:54

Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη Βαμβακοκαλλιέργεια


vamvaki
1. Στόχοι
1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.1.2    Αφορά στο διάστημα της ανθοφορίας  και της καρπόδεσης και στη δημιουργία της μέγιστης  αυτοάμυνας της  βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3    Η τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών  στο σωστό χρόνο, θα συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.
2.    Διαπιστώσεις
2.1    Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο καρπόδεσης (50%) και το ύψος των φυτών είναι περίπου στα 80 – 100 cm.
Η ΔΑΟΚ Κιλκίς παρακολουθεί την πορεία εμφάνισης του πράσινου σκουληκιού με την τοποθέτηση παγίδων στις περιοχές Μ.Στέρνας, Ρυζίων, Ν.Καβάλας και Αγ.Πέτρου, ενώ για το ρόδινο σκουλήκι στις περιοχές Μ.Στέρνας, Τούμπας- Ευρωπού, Πολύπετρου και Αγ.Πέτρου.
Από την τελευταία δειγματοληψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη προσβολών από πράσινο σκουλήκι πάνω από το όριο επέμβασης σε όλες τις περιοχές δειγματοληψίας.
2.2    Η πτήση του ρόδινου σκουληκιού συνεχίζεται με μικρούς πληθυσμούς, ενώ από τις δειγματοληψίες δε βρέθηκαν προσβολές από ρόδινο σκουλήκι σε νεαρά καρύδια.
2.3    Διαπιστώθηκαν μικροί πληθυσμοί από αλευρώδεις που όμως  δε δημιουργούν προβλήματα.
3. Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές
 Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί να ελέγχουν με προσοχή τις βαμβακοκαλλιέργειές τους  τακτικά τουλάχιστον κάθε 2-3 ημέρες για την ύπαρξη πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. Εάν διαπιστωθεί παρουσία πράσινου σκουληκιού πάνω από 4% ή ρόδινου σκουληκιού σε νεαρά καρύδια πάνω από 5-8% μόνο τότε πρέπει να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Να σημειωθεί ότι ο δειγματοληπτικός έλεγχος για το ρόδινο σκουλήκι γίνεται σε νεαρά καρύδια ηλικίας 2-3 εβδομάδων (καρύδια πράσινα, ελαστικά στην πίεση, σπογγώδη, όχι νερουλά και όχι σκληρά). Η λήψη των καρυδιών δεν θα πρέπει να γίνεται από ψηλά και χυμώδη φυτά που βρίσκονται στις άκρες του χωραφιού.
4.    Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.
Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να προβαίνουν σε ψεκασμούς μόνο κατόπιν διενέργειας δειγματοληψίας στην καλλιέργειά τους και διαπίστωσης ύπαρξης σκουληκιών πάνω από το όριο επέμβασης. Εάν χρειαστεί η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων αυτή την περίοδο, συνιστάται να επιλέγουν εντομοκτόνα φιλικά προς τα ωφέλιμα και το περιβάλλον. Σε  περίπτωση που απαιτηθεί επανάληψη της επέμβασης   λόγω παρουσίας υψηλών πληθυσμών κατά τη δειγματοληψία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα με διαφορετική δράση κατά των εντόμων, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του εθισμού των εντόμων και την αύξηση  της ανθεκτικότητά τους.
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια και το παθογόνο  και πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Πρέπει να τηρούνται όλα τα προστατευτικά μέτρα για τον ψεκαστή αλλά και να επιλέγεται ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής, δηλαδή κατά τις απογευματινές ώρες ώστε να μην πετούν οι μέλισσες και να μην υπάρχει άνεμος.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Υπότιτλος: 3ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ