Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 8:44:28 πμ
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 22:54

Οριστική κατάσταση κατάταξης καπνοπαραγωγών στο Κιλκίς

kapna1
Η οριστική κατάσταση κατάταξης των δράσεων 1.4 "Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές" και 2.3. "Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού" του μέτρου 2.1.4."Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις" του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 - 2013, αναρτήθηκε διαδικτυακά από τη Διέυθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κιλκίς.