Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 6:02:25 μμ
Κυριακή, 09 Σεπτεμβρίου 2012 22:08

Παρέμβαση Γκουντενούδη για βιολογική γεωργία


gkountenoudis
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Γκουντενούδης απέστειλε προς τους Υπουργούς, επιστολή σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κατά το τελικό στάδιο ελέγχου των αιτήσεων ένταξης στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και απονιτροποίησης“ Κύριοι Υπουργοί, στο πλαίσιο των τρεχουσών προσκλήσεων ενδιαφέροντος είναι η τρίτη φορά  που απευθυνόμαστε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για προβλήματα που παρουσιάστηκαν τόσο κατά την διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων βιοκαλλιεργητών υποψηφίων των  δράσεων 1.1 και 2.1 καθώς, όσο και τώρα που ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της διαδικασίας οριστικοποίησης του διοικητικού ελέγχου και σχεδιαζόμενης πρώτης ανάρτησης της αρχικής βαθμολογίας- κατάταξής τους.
Οι προηγούμενες δύο επιστολές μας βρήκαν πλήρη ανταπόκριση από την τότε πολιτική ηγεσία και την ίδια τύχη ελπίζουμε ότι θα έχει και η παρούσα καθώς τα προβλήματα που κάθε φορά θέτουμε είναι δυνατόν να λυθούν μόνο με τη δική σας παρέμβαση.
Αιτία της παρούσης είναι οι διαπιστωθείσες στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες στη διαδικασία καταχώρησης και αξιολόγησης των αιτήσεων, από την εμπλεκόμενη υπηρεσία μας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κιλκίς – Δ.Α.Ο.Κ), τις οποίες και  θα αναλύσουμε περαιτέρω.
Πρώτη σοβαρή δυσλειτουργία στη διαδικασία βαθμολόγησης – κατάταξης των υποψηφίων είναι ο τρόπος που εξετάζεται αυτόματα, από το μηχανογραφικό σύστημα που έχει διαθέσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, η ευρεθείσα έκταση των αγροτεμαχίων και κατά συνέπεια η έγκρισή τους σε συνάρτηση με την αιτούμενη έκταση από τον παραγωγό. Εάν ένα αγροτεμάχιο από το σύνολο της αίτησης “ευρεθεί”  στην εκάστοτε τρέχουσα εξατομίκευση (τώρα “τρέχει” η ν. 8) έστω και 100 τετραγωνικά μέτρα μικρότερο από την αιτούμενη έκταση και παρόλο που όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του (τίτλοι ιδιοκτησίας, επιλέξιμη έκταση) είναι σωστά, τότε απορρίπτεται όχι μόνο το αγροτεμάχιο αλλά όλη η αίτησή του (δεν βαθμολογείται καθόλου). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα επί οκτακοσίων (800) σχεδόν αιτήσεων στην ΠΕ Κιλκίς να απορρίπτονται σήμερα το 80 % και πλέον. Το μέγεθος του προβλήματος είναι πάρα πολύ μεγάλο που τόσο οι παραγωγοί, όσο και οι συνεργάτες μελετητές τους, αδυνατούν να προχωρήσουν σε ένα τόσο τεράστιο αριθμό διοικητικών πράξεων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προκειμένου να διεκδικήσουν την διόρθωση των αγροτεμαχίων τους. Ακόμη και η ατύπως προτεινόμενη, από διάφορους μελετητές ή και άλλους, σε αυτούς αλλαγή των αιτήσεων και καλλιεργητικών σχεδίων με “προσαρμογή” των αιτούμενων εκτάσεων σε αυτές της τρέχουσας εξατομίκευσης, πέρα από μη προβλεπόμενη και παράτυπη, είναι δυσλειτουργική καθώς θα σημάνει τουλάχιστον άλλη μία δίμηνη καθυστέρηση στην διαδικασία. Η καθυστέρηση θα προκύψει γιατί θα πρέπει ουσιαστικά να γίνει μηχανογραφική επαναεισαγωγή των διορθωμένων αγροτεμαχίων  στις αιτήσεις ένταξης  και κατά συνέπεια εισαγωγή εκ νέου   του συνόλου του διοικητικού ελέγχου κάτι που είναι εξαιρετικά χρονοβόρο και εκ των πραγμάτων δύσκολο γιατί απαιτείται μεγάλο πλήθος εγγραφών στην πλειοψηφία των αιτήσεων στην Π.Ε. Κιλκίς. Τα παράλογο είναι ότι στην περίπτωση που ένα αγροτεμάχιο διαπιστώνεται από τον ελεγκτή ότι έχει μικρότερη έκταση στον προσκομισθέντα τίτλο του, τότε εάν είναι στα πλαίσια της ανοχής δεν απορρίπτεται από το σύστημα και φυσικά ούτε η αίτηση. Ενώ λοιπόν στη μία περίπτωση το σύστημα απορρίπτει ένα αγροτεμάχιο και όλη την αίτηση για μικρότερη έκταση (που είναι στα πλαίσια της ανοχής) από αιτία που δεν είναι ελεγχόμενη από τον παραγωγό (πώς να γνωρίζει ότι ένα αγροτεμάχιο π.χ 10 στρ. είναι δυνατόν να “βρεθεί” 9,9 στρ. σε κάποια εξατομίκευση και πιθανά 10,1 σε κάποια άλλη όπως έχει αποδείξει η πρακτική των τελευταίων ετών), ΔΕΝ απορρίπτει ούτε το αγροτεμάχιο, ούτε φυσικά και την αίτηση για αιτία απολύτως ελεγχόμενη καθώς ο παραγωγός γνωρίζει φυσικά ποια είναι η έκταση που δικαιούται να αιτηθεί βάσει του τίτλου που έχει και εντούτοις δηλώνει μεγαλύτερη (πάντα στα πλαίσια της ανοχής).
Αντιλαμβάνεστε από τον αριθμό των απορριφθέντων αλλά και από την περιγραφείσα διαδικασία το μέγεθος του προβλήματος που έχει προκύψει. Για να απαλειφθεί το περιγραφέν πρόβλημα προτείνουμε το αυτονόητο και το οποίο εφαρμόζεται (κατά παρέκκλιση κατά τη γνώμη μας) στην περίπτωση των αγροτεμαχίων με μικρότερη έκταση στους τίτλους από την αιτούμενη. Προτείνουμε δηλαδή να αναβαθμιστεί άμεσα το πρόγραμμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ώστε αγροτεμάχια που έχουν “ευρεθείσα” έκταση κατά τι μικρότερη (δηλ. στα πλαίσια της ανοχής) να μην απορρίπτονται και να γίνεται αποδεκτή η αιτούμενη έκταση όπως και στην περίπτωση με τους τίτλους ιδιοκτησίας ή έστω να γίνεται αποδεκτή η μικρότερη “ευρεθείσα” έκταση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στη διαδικασία των ενστάσεων με επανυπολογισμό των αιτήσεων, είτε και πριν την ανάρτηση των αιτήσεων με από-οριστικοποίηση και οριστικοποίηση, εάν φυσικά κάνει την απαιτούμενη αναβάθμιση- επαναπρογραμματισμό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Σημειώνουμε ότι η πρότασή μας δεν αντιβαίνει σε κανένα κανονισμό ή απόφαση αλλά είναι στην διακριτική σας ευχέρεια και η άποψή μας είναι ότι η εφαρμοζόμενη διαδικασία πέραν της εξαιρετικά αυστηρής είναι και παράλογη όπως σας αποδείξαμε.
Δεύτερο πρόβλημα και δυσλειτουργία, είναι οι απορρίψεις αιτούμενων παραγωγών με αιτιολογία ότι δεν έχουν γεωργικά εισοδήματα άνω του 35% επί του συνόλου του ατομικού τους εισοδήματος. Ανεξάρτητα του αριθμού αυτών των απορρίψεων – οι οποίες προσεγγίζουν το 5% - διαπιστώθηκε ότι αναδεικνύεται κάποια παρερμηνεία αφενός στην εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που ορίζει τα του αγροτικού εισοδήματος (Ν. 3874/ΦΕΚ 151/2010 ), αφετέρου μία αντίθεση  μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών & οργανισμών του Υπ.Α.Α.Τ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε & Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ). Συγκεκριμένα υποψήφιοι παραγωγοί (κυρίως συνταξιούχοι) απορρίπτονται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα ενώ έχουν βεβαίωση σε ισχύ (έως την 31η -12-2012) από το Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ Κιλκίς ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η βεβαίωση αν και δεν είναι απαραίτητο δικαιολογητικό του φακέλου – αίτησης ένταξης, έχει από παρερμηνεία κάποιων μελετητών προσκομιστεί και γι αυτό είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Χωρίς να μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, αφού δεν είναι στην αρμοδιότητά μας πλέον το μητρώο αγροτών, αντιλαμβανόμαστε ότι έχει υπάρξει πρόβλημα με την τροφοδότηση της βάσης δεομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για ποικίλους λόγους (π.χ προβληματικές δηλώσεις παραγωγών στο TAXIS, μη υπολογισμού κάποιων επιδοτήσεων που θα έπρεπε να υπολογιστούν, κακή πιθανή ερμηνεία του γεγονότος ότι κάποιοι μη συνταξιούχοι παραγωγοί δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι στον Ο.Γ.Α, κ.λπ.). Αυτό που προτείνουμε είναι να δοθεί η δυνατότητα στην διαδικασία των ενστάσεων, οι εν λόγω παραγωγοί να μπορούν - εάν φυσικά μετά από τον επανέλεγχο είναι δυνατό  - προσκομίζοντας επίκαιρη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ που εδρεύει στην ΠΕ Κιλκίς (δηλ. το Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ Κιλκίς), να παρακάμπτουν με εισαγωγή θετικής απάντησης σε αντίστοιχο πεδίο την αρχική απόρριψη. Και για αυτή την πρότασή μας πιθανά χρειάζεται αναβάθμιση – τροποποίηση του προγράμματος που όμως κατά τη γνώμη μας είναι απόλυτα εφικτή.
Το τρίτο πρόβλημα είναι μάλλον πολιτικής φύσεως και γι αυτό ίσως περισσότερο δυσεπίλυτο. Αφορά τους νέους βιοκαλλιεργητές παραγωγούς που τελικά μετά  την όλη διαδικασία δεν πρόκειται να ενταχθούν – λόγω χαμηλής βαθμολογίας και έλλειψης κονδυλίων – στην δράση 1.1 “Βιολογική Γεωργία”. Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί έχουν αναλάβει ως δέσμευση και καθ΄ υπέρβαση ουσιαστικά τόσο της πολλαπλής συμμόρφωσης, όσο και της πρακτικής της βιοκαλλιέργειας, να αφήσουν τα αγροτεμάχια που καλλιεργούνται με αροτραίες καλλιέργειες σε αγρανάπαυση σε μία από τις δύο πρώτες χρονιές του πενταετούς προγράμματος. Εάν ληφθεί υπόψη ότι λόγω του ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος έγινε μεσούσης της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, των προβλημάτων όπως αυτό που περιγράφηκε ανωτέρω με τα αγροτεμάχια, αλλά και άλλων που συνεχώς παρουσιάζονται, δεν πρόκειται να τελειώσει (δηλαδή να υπογραφούν οι τελικές συμβάσεις) πριν τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, ένα πολύ μεγάλο μέρος των παραγωγών θα αφήσει σε κατάσταση αγρανάπαυσης αγροτεμάχια που δεν θα μετέχουν στο πρόγραμμα. Έτσι εάν δεν μπορέσει να τα καλλιεργήσει με άλλες καλλιέργειες την Άνοιξη του 2013, θα βρεθεί κυριολεκτικά χωρίς εισόδημα την επόμενη χρονιά παρά μόνο με αυτό που θα προκύψει από την ενεργοποίηση των προσωπικών δικαιωμάτων στην ΕΑΑ. Για όλους αυτούς τους παραγωγούς που τελικά δεν θα ενταχθούν στη δράση 1.1 “Βιολογική Γεωργία”  και είχαν τη υποχρέωση της αγρανάπαυσης σε ένα από τα δύο πρώτα έτη, προτείνουμε να βρεθεί ο τρόπος ώστε μέσα από τους ήδη υπάρχοντες πόρους του  Άξονα 2, Μέτρο 214, του ΠΑΑ 2007-2013, να πάρουν ένα μέρος της ενίσχυσης που θα δικαιούνταν εάν τελικά εντάσσονταν και μόνο για τα αγροτεμάχια που έθεσαν σε αγρανάπαυση. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος στις σημερινές οικονομικές συνθήκες καθώς και το πρόβλημα που θα δημιουργήσει στην βιωσιμότητα αυτών των παραγωγών. Μόνο για την ΠΕ Κιλκίς υπολογίζουμε ότι θα αφορά τελικά άνω των 400 παραγωγών.

Κύριοι Υπουργοί,
πιστεύουμε  ότι  οι ανωτέρω επισημάνσεις και προτάσεις μας θα τύχουν της άμεσης προσοχής σας και θα επαλειφθείτε προσωπικά ώστε να δοθούν οι  ενδεικνυόμενες λύσεις προς όφελος των παραγωγών τόσο της Περιφερειακής Ενότητας   Κιλκίς, αλλά και όλης της χώρας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία.”