Σάββατο, 25 Μαΐου 2024, 1:36:40 πμ
Παρασκευή, 02 Νοεμβρίου 2012 23:16

Πληρώθηκαν χθες και οι κτηνοτρόφοι

Ate
Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ανακοινώνεται ότι επιλύθηκαν άµεσα τα ειδικά προβλήµατα που επηρέασαν, µερικώς ή ολικώς, την πληρωµή περίπου 6.300 δικαιούχων (απόσταση στάβλου – βοσκοτόπου και µη έγκυρη ενηµέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδοµένων) αλλά και επιπλέον 1.000 δικαιούχων για άλλους λόγους.
Η πληρωµή προκαταβολής (50%) της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2012, ύψους 22.050.000 €, έγινε ήδη και από σήµερα Πέµπτη 1η Νοεµβρίου 2012 τα χρήµατα είναι διαθέσιµα στους λογαριασµούς των 7.300 δικαιούχων.
Οι δικαιούχοι µπορούν να ενηµερώνονται για το καταβληθέν ποσό και µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/sdip.asp ).
Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται ότι σύµφωνα µε τον Νόµο 4061 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Δ Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις» που ισχύει από τις 23 Μαρτίου 2012 και συγκεκριµένα το άρθρο 26 παρ. 22 οφείλουν οι αρµόδιες δασικές υπηρεσίες να διαβιβάζουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την πράξη χαρακτηρισµού έκτασης που κρίνεται τελεσίδικα δασική ή κηρύσσεται αναδασωτέα. Τα αγροτεµάχια που εµπίπτουν στις ζώνες αυτές δεν µπορούν να επιδοτηθούν, καθώς µε τις παραπάνω πράξεις δεν ισχύει η αγροτική τους χρήση.
Για τους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεµάχια εµπίπτουν στις περιοχές αυτές υπάρχουν τα ακόλουθα ενδεχόµενα:
* Να απευθυνθούν αρχικά στις πύλες εισαγωγής (ΕΑΣ), οι οποίες γνωρίζουν τα πολύγωνα των ζωνών αυτών και µπορούν σε περίπτωση εσφαλµένης ψηφιοποίησης να προβούν σε σχετική διόρθωση που θα επιτρέψει στους παραγωγούς να πληρωθούν στο αµέσως προσεχές διάστηµα.
* Αν η ψηφιοποίηση είναι σωστή, τότε ο παραγωγός δύναται να πληρωθεί µόνο και εφόσον οι αρµόδιες δασικές υπηρεσίες κοινοποιήσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αντίστοιχες κανονιστικές πράξεις που θα επιτρέπουν την αγροτική δραστηριότητα αίροντας τυχόν απαγορεύσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει στους παραγωγούς άµεσα την δικαιούµενη επιδότηση. Το ΥπΑΑΤ σε συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ µεριµνούν για την τάχιστη διευθέτηση του εν λόγω θέµατος.