Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021, 3:25:34 μμ
etpa
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008 09:24

Προωθούνται οι …ρυθμίσεις

Συντάκτης:

Η υπουργική δέσμευση υλοποιήθηκε και στο νέο νόμο περί κτηνοτροφίας ψηφίστηκε τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται χρέη συνεταιριστικών οργανώσεων σε ασφαλιστικά ταμεία.
Ευεργετημένη της ρύθμισης και η ΕΑΣ Κιλκίς από το συνολικό χρέος της οποίας προς τα ταμεία, που ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ, θα αφαιρεθούν πλέον οι τόκοι και προσαυξήσεις. Το καθαρό χρέος θα αποπληρωθεί σε 24 μηνιαίες δόσεις.


Σειρά τώρα έχει η ρύθμιση του χρέους προς το ….Δημόσιο Ταμείο. Συμποσούται στο μη ευκαταφρόνητο ποσόν των 950.000 ευρώ από μη καταβληθέντες φόρους ΦΠΑ και ΦΜΥ.
Ανάσα στα ταμεία της ΕΑΣ αναμένεται να δώσει το άτοκο δάνειο της κυβέρνησης για την πληρωμή προκαταβολών στους αγρότες έναντι του αποθηκευμένου σίτου. Δάνειο που αναμένουν ως μάνα εξ ουρανού και οι αγρότες σιτοπαραγωγοί για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της νέας καλλιεργητικής περιόδου.