Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 5:55:41 μμ
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014 19:12

Στη Βουλή ο Εθνικός Φάκελος για τη νέα ΚΑΠ

kap-agrotika
Το μοντέλο των τριών περιφερειών επέλεξε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΤ για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στην χώρα μας, το οποίο περιλαμβάνει βοσκότοπους, αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες. Παράλληλα, μπαίνουν στην συνδεδεμένη ενίσχυση προϊόντα όπως όσπρια, κτηνοτροφικά ψυχανθή, ζαχαρότευτλα, σκληρό σιτάρι, βοοειδή, αιγοπρόβατα, ρύζι, βιομηχανική τομάτα, σποροπαραγωγή, πορτοκάλια και σπαράγγια.
Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στον εθνικό φάκελο για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, όπως τα παρουσίασε το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Ιουλίου στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Καρασμάνης.

Τις βασικές κατευθύνσεις, που υιοθετήθηκαν, για την εφαρμογή στη χώρα μας από 1.1.2015 της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) παρουσίασε σήμερα στην αρμόδια για το θέμα Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Καρασμάνης.
Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στον Εθνικό Φάκελο για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, ο οποίος θα υποβληθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προσεχείς μέρες, στόχο έχουν την αξιοποίηση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο των διατάξεων και των χρημάτων της καινούργιας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής προς όφελος των Ελλήνων αγροτών, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον αγροτικό τομέα σε βασικό μοχλό για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας, επισήμανε κατά την παρουσίαση ο κ. Καρασμάνης.
Μέσω του Εθνικού Φακέλου οι κοινοτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις γίνονται πιο δίκαιες, διαφανείς και ισόρροπα κατανεμημένες στους πραγματικά ενεργούς αγρότες και μόνο για τη γη που πραγματικά καλλιεργείται και παράγει προϊόντα. Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τον κτηνοτροφικό τομέα, τους νέους αγρότες, τους αγρότες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, καθώς και για τους λεγόμενους μικρούς αγρότες, που εισπράττουν χαμηλά ποσά κοινοτικών ενισχύσεων.
Αναλυτικότερα τα βασικά σημεία του Εθνικού Φακέλου έχουν ως εξής:
 
Διαίρεση σε Περιφέρειες
Τρεις περιφέρειες: Βοσκότοποι- καλλιεργήσιμες- δενδρώνες (και αμπελώνες).
Βοσκότοποι δημόσιοι και χαμηλής αξίας με ενοίκια 4 ευρώ/στρέμματα.
Καλλιεργήσιμες υψηλής παραγωγικότητας και αξίας με ενοίκια από 30 έως 80 ευρώ/στρέμμα.
 
Κατανομή κονδυλίων: Ανά περιφέρεια-βασική και πράσινη ίδια κατανομή.
Βοσκότοποι: 25% κονδυλίων.
Αρόσιμες 47% κονδυλίων.
Δενδρώνες (και αμπελώνες) 28% των κονδυλίων.
 
Εσωτερική Σύγκλιση
2015: Προσαρμοσμένο ιστορικό δικαίωμα με τις περικοπές λόγω μείωσης εθνικού φακέλου και περικοπής για τις επιμέρους ενισχύσεις (συνδεδεμένες, νέοι, φυσικοί περιορισμοί)
2019: Μετάβαση από το 2015 στο 2019 με σταδιακά ισόποσα βήματα (+διαφανές και κατανοητό + ήπια προσαρμογή) και προστασία απωλειών στο 30%
 
Ενεργός Γεωργός και ελάχιστη δραστηριότητα
Κανείς δε λαμβάνει ενίσχυση αν αφήνει άνω του 50% της γης ακαλλιέργητη
Δε λαμβάνουν ενισχύσεις οι εταιρείες που δεν έχουν κύριο στόχος τους τη γεωργία (αεροδρόμια, κάμπινγκ, ξενοδοχεία, γήπεδα κλπ)
Οι γεωργικές δραστηριότητες πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 του τζίρου της εταιρείας
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 5% του εξωγεωργικού τους εισοδήματος από άμεσες ενισχύσεις
Εξαιρούνται της εξέτασης των στοιχείων όσοι λαμβάνουν μέχρι 3.500 ευρώ ενίσχυση ανά έτος.
 
Νέοι Γεωργοί
25% προσαύξηση δικαιωμάτων μέχρι 25 εκτάρια
Μέχρι 40 ετών όταν αναλαμβάνει εκμετάλλευση
Μέχρι 5 έτη από την έναρξη της εκμετάλλευσης
2% του προϋπολογισμού
Υπολογίζονται άνω των 15.000 νέων γεωργών στην πενταετία
 
Μικροί Γεωργοί
Οι γεωργοί οι οποίοι λαμβάνουν έως 1250 ευρώ/έτος ενισχύσεις
Απαλλαγή από πρασίνισμα και ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης
Υποχρέωση: η διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και του χαρακτήρα τους
Είσοδος μόνο το 2015- Έξοδος με απόφαση γεωργού ανά πάσα στιγμή
Σύνδεση με ορισμό ενεργού γεωργού
Σημαντικότατο για την Ελλάδα (350.000 δικαιούχοι)
Αποφόρτιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αύξηση της αποτελεσματικότητάς του
 
Αρχιτεκτονική Ενισχύσεων μετά το 2015
Ύψος εθνικού φακέλου το 2015    ποσοστό 2 δισ. ευρώ
Νέοι γεωργοί     2%    40 εκατ., 17.600 γεωργοί
Φυσικοί περιορισμοί    5%    100 εκατ. ευρώ
Συνδεδεμένες ενισχύσεις 9%    180 εκατ. ευρώ
Πράσινη Ενίσχυση    30%    600 εκατ. ευρώ
Βασική Ενίσχυση (περιλαμβάνεται το Εθνικό απόθεμα)    54%    1.080 εκατ. ευρώ
 
Συνδεδεμένες ενισχύσεις
Στρατηγικός σχεδιασμός
Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο, Επάρκεια στην εσωτερική αγορά
Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας που εξαρτάται από την παροχή της πρώτης ύλης
Συμπληρωματική δράση με άλλες ενέργειες-δραστηριότητες
Απαραιτήτως οι μονάδες ζωικής παραγωγής που δε διαθέτουν βοσκοτόπους και ήταν δικαιούχοι ειδικών δικαιωμάτων
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ: Ειδική ενίσχυση Βαμβακιού
Μειονεκτήματα:
Η ανάλωση ποσών για συνδεδεμένες μειώνει τη βασική στρεμματική ενίσχυση
Αυξάνει την εξάρτηση των γεωργών από συγκεκριμένα προϊόντα, εμπόρους και μεταποιητικές βιομηχανίες
Περιορίζει την πρόσβαση στην αγορά
 
Προϊόντα
Όσπρια (Μείωση εισαγωγών στο εθνικό μας τρόφιμο)
Κτηνοτροφικά ψυχανθή (Επάρκεια ζωοτροφών και χαμηλές τιμές εισροών στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις)
Ζαχαρότευτλα (Βιωσιμότητα μεταποιητικής βιομηχανίας)
Σκληρό σιτάρι (Διατήρηση της θέσης στις διεθνείς αγορές)
Βοοειδή (Βελτίωση του ισοζυγίου μέσω αύξησης των ιθαγενών ζώων και μείωσης των εισαγωγών ζώντων ζώων)
Αιγοπρόβατα (Παροχή ποιοτικού γάλακτος στη μεταποιητική βιομηχανία για παραγωγή φέτας)
Ρύζι και βιομηχανική ντομάτα (βιωσιμότητα εκμεταλλεύσεων και διατήρηση εξαγωγών)
Σποροπαραγωγή (αύξηση ελληνικής προστιθέμενης αξίας και μείωση εισαγωγών σπόρων)
Πορτοκάλια (αξιοποίηση μεταποιητικής βιομηχανίας και μείωση εισαγωγών), τα
Σπαράγγια (αξιοποίηση εξαγωγικού δυναμικού).
 
Οι εθνικές επιλογές για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς
5% του εθνικού ορίου.
Στόχευση σε όλες ή μερικές από τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα,
Χρήσιμο για στήριξη εισοδήματος των γεωργών στο τμήμα της υπαίθρου που δεν διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
Δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων μεταξύ των πυλώνων για λόγους ευελιξίας κατανομής των ενισχύσεων και ακριβέστερης στόχευσης.

Κτηνοτροφία
Ενίσχυση στις άμεσες από 19% -> 25%
Συνδεδεμένες αιγοπροβάτων και βοοειδών ώστε να χτίσουμε ισχυρό εγχώριο ζωικό κεφάλαιο και να στηρίξουμε το εθνικό προϊόν της φέτας.
Ενίσχυση κτηνοτροφικών ψυχανθών για φθηνές ζωοτροφές
Αγροτική ανάπτυξη για μείωση κόστους και δημιουργία υποδομών.