Quantcast
Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2023, 12:12:43 πμ
Κυριακίδης 380
Γκουντενούδης 380
Σιωνίδης 380
Φωτακέλης-380
Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 12:04

Αερομαχία στο Κιλκίς

Από το αρχείο του Θανάση Βαφειάδη.

«ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ - ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ -ΤΟ ΝΕΟΝ ΛΑΦΥΡΟΝ ΘΑ ΕΚΤΕΘΗ ΕΙΣ ΚΟΙΝΗΝ ΘΕΑΝ.

 

Χθές περί την 10ην πρωϊνήν Γερμανικόν αεροπλάνον ιπτάμενον εις μέγα ύψος διήλθε την μεθόριον και κατηυθύνετο προς το Κιλκίς. Αλλ’ ευθύς ως εθεάθη το αεροπλάνον τούτο αμέσως ανυψώθη προς καταδίωξίν του Γαλλικόν τοιούτον.

Η ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ

Αι δύο πτητικαί μηχαναί δεν ήργησαν να ευρεθούν η μία παρά την άλλην εις ύψος 2.300 περίπου μέτρων. Και ήρχισε λυσσώδης αγών μεταξύ των. Το γαλλικόν συνεχώς έβαλλε δια του μυδραλιοβόλου του κατά του εχθρικού, το οποίον απήντα εις το πυρ. Και αμφότερα έκαμνον διαφόρους ταχείς ελιγμούς, τηρούντα πάντοτε την μεταξύ των απόστασιν.

ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΠΙΠΤΕΙ

Ενώ δε ο αγών ευρίσκετο εν τη ακμή του αίφνης το Γερμανικόν αεροπλάνον ήρχισε να πίπτη, δεν ήργησε δε να προσγειωθή παρά την σιδηροδρομικήν γραμμήν και εις απόστασιν τριών χιλιομέτρων από του σταθμού του Σαρή Γκιόλ προς το Κιλινδήρ. Αμέσως έσπευσαν επί τόπου Γάλλοι στρατιώται εκ των καταυλισμένων εκεί στρατιωτικών αποσπασμάτων άτινα παρηκολούθουν τον εναέριον αγώνα, ταυτοχρόνως δε προσεγειούτο πλησίον και το γαλλικόν αεροπλάνον. Οι Γάλλοι στρατιώται συνέλαβον τον ένα εκ των επιβαινόντων του Γερμανικού αεροπλάνου στρατιωτικών, διότι ο άλλος είχε τραπή εις φυγήν. Ο συλληφθείς είναι λοχαγός Πρώσσος και ήτο πιλότος του αεροπλάνου, φέρει δε πέντε τραύματα βαρέα. Ο τραπείς εις φυγήν ήτο ο παρατηρητής του αεροπλάνου λοχίας τον βαθμόν και Πρώσσος επίσης, φεύγων δε εξέβαλε τα υποδήματά του και έρριψε τον σκούφον του. Προς καταδίωξιν αυτού εστάλη ουλαμός δραγώνων, οίτινες κατώρθωσαν να τον συλλάβουν προς το εσπέρας. Ο συλληφθείς Πρώσσος λοχαγός δια «ντρεζίνας» μετεφέρθη την 5ην ώραν εις την πόλιν μας».

Δημοσιεύθηκε στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στις 5 Φεβρουαρίου 1916.

Έκθεση εικόνων