Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021, 1:34:04 μμ
etpa
Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010 14:01

Γεώργιος Κωνσταντινίδης : Η έννοια της διοίκησης

Συντάκτης:

-Η διοίκηση νοείται ως στατική και ως δυναμική έννοια. Στατική διοίκηση είναι η πράξη του να τεθεί κάποιος επικεφαλής μιας οργάνωσης, ενός οργανισμού, ενώ δυναμική διοίκηση είναι η πράξη να διευθύνει κάποιος και να συντονίζει τις ενέργειες εκείνων που έχουν οργανωθεί για την επίτευξη ενός σκοπού.


-Η εκπαιδευτική διοίκηση έχει διπλό έργο:
α) καθαρά εκπαιδευτικό (αγωγή μαθητών – διάπλαση χαρακτήρων) και
β) δημιουργικό (προαγωγή της επιστήμης της Αγωγής και εύρεση μεθόδων για την αποδοτικότερη επίδραση της Αγωγής στους μαθητές).
-Η διεύθυνση λοιπόν του σχολείου είναι ταυτόχρονα στατική και δυναμική διοίκηση, είναι η πράξη να διευθύνει κάποιος, να συντονίζει τις ενέργειες των «υποκειμένων» της σχολικής μονάδας.
Η διοίκηση του σχολείου είναι ταυτόχρονα έμφυτη ικανότητα, τέχνη, εμπειρία, θεωρία και πράξη που όλα μαζί οργανώνονται και συστηματοποιούνται σε επιστήμη με βασικές θεωρητικές αρχές και μεθόδους.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

-Στην κορυφή της σχολικής κοινότητας βρίσκεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας. Ο ρόλος του είναι πολυσήμαντος. Είναι ταυτόχρονα διοικητικός και επιστημονικός – παιδαγωγικός υπεύθυνος της σχολικής κοινότητας. Είναι ο κορυφαίος λειτουργός και καθοδηγητής της σχολικής κοινότητας και οι ενέργειές του στοχεύουν στην επίτευξη του υψηλού στόχου που είναι το σύγχρονο, δημοκρατικό και ανοικτό σχολείο.
-Είναι ο συντονιστής του εκπαιδευτικού έργου και με την προσωπικότητα και το κύρος του ενισχύει τη συνοχή όλων των «υποκειμένων» τους σχολείου, αμβλύνει τις αντιθέσεις και ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών.
-Είναι σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες ο άνθρωπος κλειδί, που μπορεί να επιφέρει αλλαγές σε όσα επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Η αποτελεσματικότητα αυτή εξαρτάται από τη σταθερότητα και αποφασιστικότητά του καθώς και τη συμμετοχική προσέγγιση όλων των θεμάτων της σχολικής κοινότητας.
Ο Διευθυντής ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να συμμετέχει στο όραμα και τους στόχους του σχολείου με την επίτευξη της ενότητας των σκοπών της αγωγής, τη συνέπεια πρακτικής και τη συνεργασία όλων των παραγόντων.
-Φροντίζει με τις ενέργειές του, ώστε να δημιουργεί κατάλληλο περιβάλλον για μάθηση, για την επικράτηση εύρυθμης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας καθώς και ελκυστικού περιβάλλοντος εργασίας, με πρώτιστο στόχο να συμβάλλει το Σχολείο στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων πολιτών.
-Κάθε σχολική μονάδα καλλιεργεί και μεταδίδει υψηλές προσδοκίες στους μαθητές, τους προσφέρει πνευματικές προκλήσεις και ερεθίσματα. Η ποιότητα αυτών των προσδοκιών εξαρτάται πρωτίστως από την προσωπικότητα του Διευθυντή.
-Είναι αρμόδιος για την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη σχολική μονάδα και προς τούτο ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς, τους μαθητές και τους φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία του Σχολείου.
-Στο σύγχρονο, δημοκρατικό, πειθαρχημένο, ανοικτό Σχολείο, ο Διευθυντής λειτουργεί με γνώμονα την εμπέδωση της ενσυνείδητης πειθαρχίας στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Η καλή λειτουργία όλων των θεσμοθετημένων οργάνων, όπως του Σχολικού Συμβουλίου, της Σχολικής Επιτροπής, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των Μαθητικών Κοινοτήτων.
Ο σύγχρονος Διευθυντής, εποπτεύει και ελέγχει όλες τις λειτουργίες του Σχολείου, προκειμένου να προωθείται το διοικητικό έργο και κυρίως το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό «προϊόν» που είναι η γνώση, η μάθηση και πρωτίστως η ικανοποίηση των προσδοκιών των μαθητών και των γονέων τους για το Σχολείο.