Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 5:36:06 μμ
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2008 06:31

Περί νομιμότητας

Όταν η γάγγραινα της διαφθοράς πνίγει κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής θα ήταν ανακόλουθο να επικρίνουμε αποφάσεις που προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον, έστω κι αν αυτές θίγουν αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η πρόσφατη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για «μη σύννομες δαπάνες» στο δήμο Κιλκίς κατά το 2000.

Οι εν λόγω αποφάσεις-δαπάνες  εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια  Γιατί τα ποσά των δαπανών αυτών δε καταλογίζονται και στα φυσικά πρόσωπα που ενέκριναν της νομιμότητά τους στην Περιφέρεια;
Εγκρίθηκαν επίσης  από τις εδώ ελεγκτικές υπηρεσίες. Γιατί δεν καταλογίζονται και στα φυσικά πρόσωπα των εν λόγω υπηρεσιών;
Προάγεται το κράτος δικαίου όταν νόμιμες αποφάσεις για ένα όργανο κρίνονται μη σύννομες από ένα άλλο; Ποιος θα ασχοληθεί με τα κοινά όταν θα γνωρίζει πως αρκεί μια διαφορετική ερμηνεία νόμου, χρόνια μετά την όποια απόφαση την οποία ψήφισε και η οποία κατά τον χρόνο υλοποίησής της κρίθηκε νόμιμη, για να κληθεί να επιστρέψει μερικές χιλιάδες ή και εκατομμύρια ευρώ;