Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 1:34:20 μμ
Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 11:46

Θ. Βαφειάδης: Βασιλική επίσκεψη στο Κιλκίς

(Από το αρχείο του Θανάση Βαφειάδη).

«Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΛΑΪΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.

 

Η Α.Μ ο Βασιλεύς μετά του Διαδόχου Κωνσταντίνου ανεχώρησαν την 8ην πρωϊνήν εις Κιλκίς. Καθ’ όλον το μήκος των οδών που διήλθον συγκεντρωμένα πλήθη λαού επευφήμησαν αυτούς ενθουσιωδώς. Εις την είσοδον του Κιλκίς υπεδέχθησαν τον Βασιλέα και τον Διάδοχον αι πολιτικαί και στρατιωτικαί αρχαί και πλήθος κόσμου και ακολούθως ούτοι επεθεώρησαν τα προς τιμήν των παρατεταγμένα τμήματα. Εν συνεχεία υπό ζωηράς λαϊκάς εκδηλώσεις ανεχώρησαν δια τα χωρία Κεντρικόν και Ρεσέλι όπου επεθεώρησαν στρατιωτικά τμήματα».

(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ στις 27 Αυγούστου 1952)