Quantcast
Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023, 8:56:39 μμ
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008 03:21

Χρήστος Ανδρεανίδης: Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις

Πολλά ερεθίσματα τελευταία προκαλούν συνεχείς αναταράξεις στην ευαισθησία μου για το περιβάλλον και με ανάγκασαν, χωρίς τον Άρη, να περιέλθω περιοχές με εμφανή τα σημάδια της αναρχίας που συνεχίζει να επικρατεί στην οικοδόμηση επιχειρησιακών μονάδων διαφόρων δραστηριοτήτων.

Η πρόσφατη έγκριση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της «Λιβέρης Χρήστος ΕΠΕ Δ.Τ. GREEN OIL» για την δημιουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου στην περιοχή Μικροκάμπου με ταρακούνησε και θεώρησα αναγκαία την κατάθεση ορισμένων σκέψεων ή ισχυόντων κανόνων στον Προϊστάμενο Περιβάλλοντος και τους Νομαρχιακούς Άρχοντες.
Ο Νομός Κιλκίς διαθέτει μία Βιομηχανική Περιοχή στο Σταυροχώρι όπου κτυπά η βιομηχανική καρδιά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Διαθέτει Βιομηχανικά Πάρκα στην Νέα Σάντα, στην Αξιούπολη και στο Πολύκαστρο.
Για κανένα λόγο Κυρίες και Κύριοι δεν ιδρύονται βιομηχανικές μονάδες έξω από τις χαρακτηρισμένες βιομηχανικές περιοχές. Όταν γεμίσουν και δεν διαθέτουν άλλα οικόπεδα επεκτείνονται ή σχεδιάζονται νέες βιομηχανικές περιοχές.
Είναι ακατανόητο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει αναρχία. Δεν πρέπει να δίδονται άδειες ίδρυσης ούτε λειτουργίας και το Υπουργείο Βιομηχανίας να ελέγχει σε εθνικό επίπεδο σχεδιασμό και ενέργειες.
Ο Δήμος Πικρολίμνης δεν διαθέτει βιομηχανικό πάρκο. Βιοτεχνικό Πάρκο θα μπορούσε να δημιουργηθεί πριν τον κόμβο Π. Αγιονερίου - Ανθοφύτου όπου υπάρχουν βιοτεχνίες για να συμπεριλάβουν και το κομμάτι του νομαρχιακού δρόμου που καταργήθηκε από την μετατόπισή του, την κατασκευή της γέφυρας και του κόμβου που πρότεινα παλαιότερα αλλά καρπώθηκαν άλλοι. Αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία όση έχει, αν γίνει, το βιοτεχνικό πάρκο με σχεδιασμό να δεχθεί και άλλες βιοτεχνίες αλλά όχι βιομηχανίες. Η άναρχη δόμηση πρέπει να σταματήσει και στις περιπτώσεις που οι επενδυτές διαθέτουν ή αγοράζουν ανάλογη γεωργική έκταση. Δεν μπορεί να φυτρώνουν βιομηχανίες όπου νάνε όπως παραδείγματος χάριν το εργοστάσιο πλαστικών στην ίδια περιοχή.
Βιομηχανικό Πάρκο σημαίνει σχεδιασμό, δρόμους, μία γραμμή μέσης τάσης ΔΕΗ, μία γραμμή τηλεφωνικού καλωδίου, μια γραμμή ύδρευσης, μία γραμμή φυσικού αερίου, κοινό τρόπο αποχέτευσης με βιολογικό καθαρισμό, κοινό τρόπο απομάκρυνσης των στερεών και υγρών αποβλήτων, ένα κέντρο προστασίας από φωτιά, ένα κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ένα διοικητικό κέντρο και γιατί όχι κοινές προσπάθειες μείωσης των εκπομπών CO2 ως εθνικής και ευρωπαϊκής υποχρέωσής μας.
Το ότι αυτά δεν υπάρχουν όλα ούτε στο Θριάσιο Πεδίο και στην Σίνδο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα δρομολογούμε. Τα παραπάνω έχουν επενδυτικό και οικονομικά αναπτυξιακό χαρακτήρα που δύσκολα μπορεί να επωμισθούν μεμονωμένα αλλά ομαδικά.
Απαραίτητη η χάραξη εθνικού σχεδιασμού από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Απαραίτητη η εκτέλεση με σύννομους όρους από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή είναι η δουλειά σας να χαράσσετε εθνική και υλοποιείτε περιφερειακή πολιτική με τους ειδικούς επιτελείς σας. Η ρύπανση του Ασωπού ποταμού στην Βοιωτία προήλθε από την άναρχη δόμηση βιομηχανιών.
Εδώ θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ σε μια άλλη εκτέλεση περιφερειακής προς αποφυγήν πολιτικής που συμβαίνει την τελευταία δεκαπενταετία όπως φαίνεται και στην φωτογραφία το τμήμα των άναρχα και ενοχλητικά δομημένων πτηνοτροφικών μονάδων που μετεγκαταστάθηκαν από την Νεοχωρούδα στον Δήμο Πικρολίμνης δίπλα στην λίμνη, δίπλα στις ‘Κλίτες’, δίπλα στις εγκαταστάσεις και το ξενοδοχείο της Πηλοθεραπείας με οδυνηρή υψηλή όχληση των τουριστών και των κατοίκων των οικισμών Μικροκάμπου, Πικρολίμνης και Ξηροχωρίου.
Το σφαγείο πτηνών στο Ανθόφυτο δεν γνωρίζω αν συνεχίζει να ενοχλεί τους κατοίκους και τι άδεια λειτουργίας διαθέτει.
Αυτή η μετεγκατάσταση δείχνει εικόνα αναρχίας, χωρίς να λύνει προβλήματα στην Νεοχωρούδα δημιουργεί νέα ιδιαζόντως οδυνηρά σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων. Πρώτα μελετούμε την ανεύρεση περιοχής και ύστερα μεθοδικά ενεργούμε στην ενιαία περιφέρεια. Επιτέλους να περιορίσουμε τις περιβαλλοντολογικές ατάσθαλες ανομίες.
Νομαρχιακοί άρχοντες παρακαλώ να επανεξετάσετε και να ματαιώσετε την έγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή της μονάδας βιοαερίου στην περιοχή Μικροκάμπου και όλες τις περιοχές του νομού εκτός ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙ.ΠΑ.
Ο Δήμος Πικρολίμνης καλύτερα να προσφύγει στην επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας των πράξεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου για την ανατροπή της λανθασμένης απόφασης του Ν.Σ. ως μη σύννομης για την ίδρυση βιομηχανικής μονάδας εκτός ΒΙ.ΠΕ. με ασαφείς περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις.