Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 12:43:00 πμ
Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024 09:00

Απάντηση Χρήστου Ανδρεανίδη στον δήμαρχο Κιλκίς για την εκλογή του Συμπαραστάτη

Σχετικά με την δήλωση μου μετά το τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, που δεν κατανοήθηκε από τον δήμαρχο κ. Δημήτριο Κυριακίδη, οφείλω να τονίσω πως για την επιλογή Συμπαραστάτη γίνεται προκήρυξη από τον Δήμο και όσοι αισθάνονται ικανοί ότι μπορούν να υπηρετήσουν το λειτούργημα υποβάλλουν γραπτή αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνες δηλώσεις αλήθειας βιογραφικού, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα και ασυμβίβαστα, διορισμού.

 

Έτσι, υπέβαλα υποψηφιότητα, γνωρίζοντας πως δεν εκλέγεται Συμπαραστάτης χωρίς την πλειοψηφία ή μόνο με αυτήν, αφού εκλέγεται με πλειοψηφία 2/3 για λόγους συναίνεσης και δεν ενημέρωσα τον κ. Κυριακίδη γιατί η συμπεριφορά του και οι απόψεις του έχουν χαρακτήρα εξυπηρέτησης.

Ο κ. Κυριακίδης βέβαια μπορεί να προτείνει αυτόν που θέλει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει 20 ημέρες πριν την προκήρυξη (9/2)  και πριν τις δηλώσεις υποψηφιοτήτων, διαλαλώντας πως μπορεί να κατευθύνει όλους τους δημοτικούς συμβούλους.

Στην πρωτολογία του στο δημοτικό συμβούλιο αναφέρθηκε βέβαια και στις δυο υποψηφιότητες, αλλά μιλούσε μόνο για τον συνυποψήφιό μου ονομαστικά και βγήκε το λάθος συμπέρασμα πως η δική μου υποψηφιότητα ήταν αυτοπρόταση, που μνημονεύει.

Στη δευτερολογία του είπε πως με πρότεινε πριν 4 χρόνια ως πολίτη για το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. Του θυμίζω πως προτίμησε περιβαλλοντικό αντί για κοινωνικό φορέα, σύμφωνα με τον νόμο για το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ και πρότεινα γραπτώς εμένα ως Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε.

Μου ζήτησαν να στείλω έγγραφο με άλλη πρόταση, με άτομο Π.Ε. και πρότεινα την κα Φωτακέλη Πολιτικό Μηχανικό για να βάλλουν εμένα ως πολίτη για να μη ψάχνουν τα περί ισοτιμίας των πτυχίων Ανωτέρας και Ανωτάτης Εκπαίδευσης που ίσχυαν. Έτσι δεχθήκαμε να συμμετάσχουμε ως επιστήμονες να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

Το πνεύμα του νόμου για τον θεσμό υποδηλώνει ανεξάρτητο και υπερπαραταξιακό Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Χρήστος Ανδρεανίδης