Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020, 5:53:39 μμ
Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019 12:03

Απολογισμός δράσης από Χρήστο Γκουντενούδη

Συντάκτης:

Πρόσκληση για την ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, την 20η  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00, με μόνο θέμα:«Την έκθεση – απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοτικής δράσης για το οικονομικό έτος 2018», απηύθηνε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Παιονίας Γιάννης Παπαδόπουλος, απολογισμό που θα παρουσίαση ο δήμαρχος Χρήστος Γκουντενούδης.

 

Θα προηγηθεί στις 6μ.μ. συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τα εξής θέματα:

Έγκριση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2020.

Καθορισμός δημοτικών τελών οικον. Έτους 2020.

6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019.

Έλεγχος της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. Έτους 2019 και υποβολή έκθεσης Β΄ τριμήνου

Ανάκληση των αριθμό 55/2019 και  56/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου .

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας (α)Οδός πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας,(β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Γρίβας».

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έργο «Εργασίες συντήρησης του Λυκείου Πολυκάστρου και 1ου Δημοτικού Σχολείου Αξιούπολης».

Αποδοχή της Τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας»   με Κωδικό ΟΠΣ 5002880 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Έγκριση της (3ης) Τροποποίησης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας, οικονομικού έτους 2019.