Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 5:10:56 μμ
Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022 22:25

Δήμος Κιλκίς: Όχι φωτοβολταϊκά σε κοινόχρηστες εκτάσεις

Συνέπεια στην εξαρχής διακηρυχθείσα θέση της επιδεικνύει η διοίκηση του δήμου Κιλκίς αλλά και οι μειοψηφούσες στο δημ συμβούλιο παρατάξεις αναφορικά με τις αιτήσεις-μελέτες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στα όρια δικαιοδοσίας του δήμου.


Διαφωνούν πλήρως με τις προτάσεις όταν αφορούν κοινόχρηστες-δημόσιες εκτάσεις.
Η θέση αυτό επιβεβαιώθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς την Τετάρτη 24 Αυγούστου όταν:
Το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά σε δυο Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών
Α. παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 66,2 MWp της εταιρείας European solar Farms Greece ApS σε τοποθεσίες της ΤΚ Χωρυγίου
Β. παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 42,7 MWp της ίδιας εταιρείας σε τοποθεσίες της ΤΚ Μαυρονερίου.

Αντιθέτως το Δημοτικό Συμβούλιο συναίνεσε κατά πλειοψηφία σε ΜΠΕ της εταιρείας «ΙΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 181,7 MWp σε Νέο Συράκο και Χερσοτόπι των δήμων Κιλκίς και Παιονίας.
Αρνητική θέση εξέφρασαν οι δημ. σύμβουλοι Γιάννης Φαχουρίδης και Λένα Αναστασιάδου.
Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε και η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «Κοπέρνικος Αιολική» για εγκατάσταση 11 αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος 33 MW (τρία MW ο καθένας)
Ωστόσο κατά τη συζήτηση του θέματος προέκυψε ότι υπάρχει εκκρεμότητα ως προς το καθεστώς των αιτούμενων προς εγκατάσταση εκτάσεων καθώς παρότι αιτήθηκε από την επιτροπή του δήμου γνωμάτευση από το Δασαρχείο περί του χαρακτήρα των εκτάσεων αυτών, δεν υπήρξε ακόμα απάντηση.
Δηλαδή δεν είναι ακόμα γνωστό στο δήμο αν οι αιτούμενες είναι ή όχι δασικές εκτάσεις.
Το θέμα θα επανέλθει σε προσεχή συνεδρίαση του σώματος όταν θα υπάρξει η σχετική απάντηση του Δασαρχείου Κιλκίς.
Τέλος, το Δημ. Συμβούλιο ενέκρινε σχετική περιβαλλοντική μελέτη για το έργο της αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων δήμου Κιλκίς καθώς έληξε η ισχύς της παλαιότερης και εγκριθείσας κατά το παρελθόν μελέτης.