Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 7:45:13 μμ
Σάββατο, 01 Απριλίου 2017 21:01

Δήμος Κιλκίς: Πράξαμε τα νόμιμα επιβάλλαμε πρόστιμα

Στο μέρος που την αφορά η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κιλκίς απέστειλε ανακοίνωση, κοινοποιώντας τις ενέργειές της στο θέμα των παράνομων αμμοληψιών που διενεργούνται κατά κόρον τις τελευταίες εβδομάδες στον Γαλλικό.
Η Υπηρεσία επενέβη ύστερα από μηνυτήρια ανφορά που κατατέθηκε και προκάλεσε τις δικές της ενέργειες.
Για την ευχερή κατανόηση των όσων καταγράφονται στην απάντηση της Υπηρεσίας Δόμησης, υπενθυμίζουμε ότι οι αμμοληψίες γίνονται σε αγρόκτημα με επίκληση της διαμόρφωσης του εδάφους (με ανώτατο όριο τα 80 εκατοσταά του μέτρου)

Ιδού λοιπόν τι αναφέρει η Υπηρεσία Δόμησης:

Θέμα : « Ενημέρωση σχετικά με Α/Α1/2017 Φάκελο Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας »
Σχετικά: 1. Η με Α/Α 1/2017 έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας όπως αυτή διαβιβάστηκε με το ΑΠ 232/9-2-2017/ όπως αυτό έγινε ορθή επανάληψη στις 13/2/2017.
2. Η με Α.Π 202/6-2-2017 γνωστοποίηση εργασιών του άρθρου 4 παρ.3 του Ν. 4067/14) με α/α 1/6-2-2017 της Υπηρεσίας μας.
3. Η με Α.Π 254/10-2-2017 Μηνυτήριος αναφορά της Υπηρεσίας μας
Σας πληροφορούμε ότι το σχετικό 2 δεν αποτελεί καμίας μορφής έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή άδειας δόμησης, αλλά αποτελεί γνωστοποίηση εργασιών -συνήθως μικρής έκτασης- στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα κατά την δήλωση και την πρόθεση του ιδιοκτήτη.
Συνεπώς οι εργασίες που εκτελούνται χωρίς να περιγράφονται στο σχετικό 2 επισύρουν αυτοδίκαιη μη εγκυρότητα ως προς την έλλειψη ισχύος του εγγράφου.
Η υπηρεσία μας παρέστη στο αγροτεμάχιο 773 του αγροκτήματος Καμπάνη μετά από το Α.Π. 1016/49/126-α έγγραφο του Α.Τ. Ν. Σάντας για να διαπιστώσει αν οι εργασίες που εκτελούνται στο εν λόγω αγροτεμάχιο είναι σύμφωνες με το σχετικό 2. Κατά την αυτοψία της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι έχουν γίνει εργασίες πέρα από τον νόμο και το περιεχόμενο του σχετικού 2, ως εκ τούτου αυτό (το σχετικό 2) έχει εκπέσει της εγκυρότητας του και της ισχύος του και γι αυτό η ΥΔΟΜ προέβη σε καταγραφή και προστιμοποίηση των εργασιών που εκτελούνταν.
Η Υπηρεσία Δόμησης κατά τον νόμο είναι αρμόδια για εργασίες που σχετίζονται με εργασίες δόμησης. Κατά την αυτοψία της Υπηρεσία μας διαπιστώθηκε, πέρα από την υπέρβαση των εργασιών που περιγράφονταν στο σχετικό 2 για τις οποίες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και κυρώσεις, ότι οι εργασίες που εκτελούνταν δεν είχαν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα τις κατέτασσαν στις εργασίες δόμησης. Συνεπώς η αδειοδότηση,
η επιτήρηση, ή και η περαιτέρω προστιμοποίηση και ποινικοποίηση των εργασιών αυτών από άλλες αρχές δεν αποτελούν αρμοδιότητα ή υποχρέωση της Υπηρεσίας μας.
Επίσης σημειώνουμε ότι η Αστυνομική Αρχή με την παραλαβή της εκθέσεως αυτοψίας διακόπτει αμέσως χωρίς άλλη ειδοποίηση τις οικοδομικές εργασίες και παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής.