Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 8:04:40 πμ
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 14:09

Δημοτικοί Υπάλληλοι Κιλκίς-Παιονίας: Δεν αρκούν τα ευχολόγια για τα εργατικά ατυχήματα. Πάρτε μέτρα

Από το Σϋλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Δήμων Κιλκίς – Παιονίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση σε σχέση με το σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Δήμο Κιλκίς:

 

   Τα εργατικά ατυχήματα στους χώρους εργασίας των Δήμων συνεχίζονται αμείωτα και στην περιοχή μας. Τελευταίο παράδειγμα ο σοβαρός τραυματισμός στις  9/4/2024   συμβασιούχας συναδέλφου, η οποία μάλιστα εντάσσεται στο πρόγραμμα 1+1, 55-67 ετών,  εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κιλκίς. 

   Η συνάδελφος στις  9/4/2024 και κατά την εκτέλεση των εργατικών της καθηκόντων, ως συνοδός απορριμματοφόρου, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στη λεκάνη και στα άκρα της με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από διαδοχικά χειρουργεία. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, στέλνει τις ευχές και τις σκέψεις  για γρήγορη ανάρρωση στη συνάδελφο.

   Ως Σύλλογος δηλώνουμε αντίθετοι σε οποιαδήποτε τυχόν προσπάθεια αποποίησης και εξατομίκευσης των συλλογικών εργοδοτικών ευθυνών. Όπως σε κάθε περίπτωση εργατικού ατυχήματος έτσι και στην προκειμένη ενεργοποιείται καταρχήν η αντικειμενική ευθύνη του εργοδότη, δηλαδή του Δήμου. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες οι οποίες θα πρέπει να αναζητηθούν. Και τούτο εφόσον και το εν λόγω εργατικό ατύχημα οφείλεται σε παραβίαση μέτρων σχετικών με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. 

   Χρόνιες και άκαρπες αποβαίνουν οι εκκλήσεις τόσο  του συλλόγου μας, όσο και της Ομοσπονδίας μας (ΠΟΕ ΟΤΑ), για την εφαρμογή και τήρηση εκ μέρους των εργοδοτών (των Δήμων δηλαδή), των διατάξεων νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών πού προβλέπουν τα υποχρεωτικά μέτρα ασφαλείας και υγείας στην εργασία. Θα πρέπει να τοποθετούνται τα κατάλληλα άτομα σε θέσεις επικινδυνότητας, να εξοπλίζονται επαρκώς, να έχουν λάβει κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση, να έχουν κάνει όλες τις προληπτικές εξετάσεις και να έχουν λάβει οδηγίες από τον ιατρό εργασίας. 

   Τα ευχολόγια δεν φτάνουν. Δεν θα σιωπήσουμε για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητάς μας, το αυτονόητο δηλαδή δικαίωμα να δουλεύουμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Απαιτούμε:

  • την άμεση λήψη από τους Δήμους όλων των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων πρόληψης των ατυχημάτων, με την εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας σε όλες τις Υπηρεσίες
  • την διενέργεια ελέγχων ασφαλείας από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς και δη από τον αρμόδιο Τεχνικό Ασφαλείας
  • την έγκαιρη χορήγηση των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) των εργαζομένων
  • την μέριμνα για την πλήρωση των θέσεων Ιατρών Εργασίας στους Δήμους
  • την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ώστε να στελεχωθούν επαρκώς όλες οι Υπηρεσίες.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ