Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 8:36:53 πμ
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 20:57

Έργα οδοποιίας στη δημοτική ενότητα Πολυκάστρου

Στο Δημαρχείο Παιονίας την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, ο  Κωνσταντίνος Σιωνίδης  με την ιδιότητα του Δημάρχου Δήμου Παιονίας και ο  Αμανατίδης Σολομών - Γεώργιος   υπέγραψαν  το συμφωνητικό  ανάθεσης του  έργου « ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ » προϋπολογισμού   239.100,00€ με δαπάνη εργασιών 145.245,31€ και έκπτωση 39,25%.

 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το έργο άρτια κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες της μελέτης και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας & του Δήμου Παιονίας εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.