Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024, 7:27:09 μμ
Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 21:30

Έργα οδοποιίας στην πόλη και σε οικισμούς της Δ.Ε. Κιλκίς

Την κατασκευή έργων οδοποιίας σε οδούς της πόλης και σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς  υλοποιεί μέσω του τεχνικού του προγράμματος ο Δήμος Κιλκίς.


Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε σύμβαση, παρόντος του Δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη Σισμανίδη μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Ελένης Αναστασιάδου και του αναδόχου Φάνη Μεσοχωρίτη για την εκτέλεση του έργου ''Κατασκευή – αναβάθμιση – αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων στη Δημοτική Ενότητα Κιλκίς'' προϋπολογισμού 490.000ευρώ.
Ειδικότερα προβλέπεται η βελτίωση της υφισταμένης κατάστασης δρόμων, με την απλή ασφαλτόστρωση του δρόμου, με την κατασκευή νέου δρόμου, με την υπόβαση και τη βάση του ή με τοπική αποκατάσταση όπου απαιτείται. Επίσης, η αντικατάσταση φθαρμένων πλακών πεζοδρομίων, η ανακατασκευή τμημάτων τους σε οδούς της πόλης και σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς όπως ο Βαπτιστής, η Κρηστώνη, το Χωρύγι, η Κολχίδα, το Σεβαστό.