Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 10:56:22 μμ
Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 22:30

Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών από δήμο Παιονίας

Ανοχή τέλος για τους μακροχρόνιους οφειλέτες του δήμου Παιονίας  για χρέη τους προ πολλών ετών ληξιπρόθεσμα.  Την περασμένη  Παρασκευή κι αφού εξαντλήθηκαν οι προσκλήσεις για ρύθμιση – πληρωμή των οφειλών τους καθώς και εξώδικη πρόσκληση που τους είχε αποσταλεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο,  η οικονομική υπηρεσία του δήμου Παιονίας προχώρησε σε πράξη κατάσχεσης των λογαριασμών τους μέχρι του ποσού της οφειλής ενός εκάστου.


Η κατάσχεση έγινε  σε λογαριασμούς 97 οφειλετών του δήμου για συνολικό ποσόν που αγγίζει τις 500.000 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ανάλογη κίνηση για ληξιπρόθεσμα χρέη  είχε αναληφθεί από την οικονομική υπηρεσία του δήμου Παιονίας σε βάρος 250 οφειλετών  και μάλιστα εκτιμάται ότι η κίνηση αυτή απέφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα για το ταμείο του δήμου.
Σημειώνουμε ότι  ανάλογες πρωτοβουλίες είχαν αναληφθεί και από το Δήμο Κιλκίς κατά το παρελθόν, αλλά επιλέχθηκε η μέθοδος των ατομικών κατασχετηρίων λογαριασμών κι όχι μαζικά όπως ο δήμος Παιονίας.
Τέλος, υπενθυμίζουμε το ήδη γνωστό: Για τις πράξεις κατάσχεσης όταν οι οφειλέτες αρνούνται να προσέλθουν σε διακανονισμό και πληρωμή των οφειλών τους η διαδικασία είναι αυτόματη και αποτελεί υποχρέωση των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου, καθώς αυτές είναι εκ του νόμου υπόλογες για την είσπραξή τους.
Τα χρέη αφορούν πάσης μορφής ανείσπρακτους λογαριασμούς (νερού, διαφόρων δημοτικών τελών κ.ο.κ.)