Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 1:03:32 πμ
Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022 15:21

Ξεκινά το έργο «συντηρήσεις παιδικών σταθμών δήμου Παιονίας»

Συμβασιοποιήθηκε  το έργο  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 348.516,68 €, με χρηματοδότηση  από το  Υπουργείο Εσωτερικών  με τελική δαπάνη εργασιών 233.506,17 €.

 

  Στο Δημαρχείο Παιονίας την  Τετάρτη 14   Σεπτεμβρίου   2022, οι κύριοι  Δραγανίδης Χρήστος με την ιδιότητα του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας, Σιωνίδης  Κωσταντίνος με την ιδιότητα του Δημάρχου Δήμου Παιονίας και  Παπαδημητρίου Στέλιος ως εκπρόσωπος της Τεχνικής Εταιρείας Κ. Παπαδημητρίου ΟΕ   υπέγραψαν το συμφωνητικό ανάθεσης του έργου.

Ο  ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το έργο άρτια κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες της μελέτης και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας & του δήμου Παιονίας εντός χρονικού διαστήματος  8 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες προσαρμογής των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών & παιδικών σταθμών του Δήμου Παιονίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.

Οι εργασίες αφορούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφαλής πρόσβασης, διαβίωσης και παραμονής των παιδιών στους κάτωθι παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

 • ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποξήλωση & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου
 • Τοποθέτηση κινητών σιτών & υαλοπινάκων
 • Καθαίρεση και αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων όπου απαιτείται
 • Τοποθέτηση δαπέδου laminate στους χώρους απασχόλησης των παιδιών
 • 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποξήλωση & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου
 • Τοποθέτηση κινητών σιτών & υαλοπινάκων
 • Καθαίρεση και αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων όπου απαιτείται
 • Τοποθέτηση δαπέδου laminate στους χώρους απασχόλησης των παιδιών
 • Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου.
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
 • Αποξήλωση & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου
 • Τοποθέτηση κινητών σιτών & υαλοπινάκων
 • Καθαίρεση και αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων όπου απαιτείται
 • Τοποθέτηση δαπέδου laminate στους χώρους απασχόλησης των παιδιών
 • Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος πεζοδρομίου
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
 • Αποξήλωση & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου όπου απαιτείται
 • Τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων κιγκλιδωμάτων εσωτερικά των κουφωμάτων.
 • Εργασίες τροποποίησης των υπαρχόντων κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση κινητών σιτών & υαλοπινάκων
 • Καθαίρεση και αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων όπου απαιτείται
 • Τοποθέτηση δαπέδου laminate στους χώρους απασχόλησης των παιδιών
 • Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς
 • Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ
 • Αποξήλωση & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου
 • Τοποθέτηση κινητών σιτών & υαλοπινάκων
 • Καθαιρέσεις πλινθοδομών – επιχρισμάτων
 • Τοποθέτηση δαπέδου laminate στους χώρους απασχόλησης των παιδιών
 • Εσωτερικοί & Εξωτερικοί χρωματισμοί
 • Καθαίρεση και αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων όπου απαιτείται
 • Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου.
 • Επένδυση κολώνων με προστατευτικό΄ ‘’Π’’
 • Τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς.
 • Τοποθέτηση ερμαρίων, πάγκου κουζίνας.
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ
 • Αποξήλωση & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου όπου απαιτείται
 • Τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων κιγκλιδωμάτων εσωτερικά των κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση κινητών σιτών & υαλοπινάκων
 • Εσωτερικοί & Εξωτερικοί χρωματισμοί
 • Τοποθέτηση ερμαρίων, πάγκου κουζίνας.
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΟΡΓΟΠΗΣ
 • Αποξήλωση & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου όπου απαιτείται
 • Τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων κιγκλιδωμάτων εσωτερικά των κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση κινητών σιτών & υαλοπινάκων
 • Τοποθέτηση θύρας πυρασφάλειας.