Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021, 9:20:11 μμ
etpa
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015 17:37

Προσλήψεις στον Οργανισμό του δήμου Κιλκίς

Συντάκτης:

Το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς», ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2016, συνολικά δύο (2) ατόμων, ενός (1) ΔΕ Μαγείρων και ενός (1) ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του.

Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς στο φύλλο του Σαββάτου 12-12-2015.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. (Συγκεκριμένα από 13/12/2015 μέχρι και 23/12/2015).