Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024, 10:11:06 πμ
Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2016 22:21

Συνάντηση Δημάρχου Παιονίας με πρόεδρο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Γκουντενούδης, παρευρέθηκε σε σύσκεψη στο μέγαρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στη Θεσσαλονίκη, σε συνάντηση για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους δήμους.
Στο Δήμο Παιονίας εγκρίθηκαν 165 θέσεις για ωφελούμενους και κατά το πρώτο στάδιο προκηρύχθηκαν ήδη 83 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίες και καλύφθηκαν κατά το μάλλον.
Ο κ. Γκουντενούδης, παρουσία της Αναπλ. Υπουργού Εργασίας κ. Αντωνοπούλου, συνυπέγραψε με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Βαρλαμίτη, τη σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού για την εκτέλεση των έργων (συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων, σχολείων και πεζοδρομίων -οδοστρωμάτων, καθώς και μικρά έργα πρασίνου) στα οποία θα προβούν οι ωφελούμενοι του προγράμματος.


Πέραν της κοινωφελούς εργασίας, ο Δήμαρχος Παιονίας στο περιθώριο της συνάντησης, συζήτησε με τον Πρόεδρο του Ταμείου τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων και μελετών που παρέχει το ταμείο για τους δήμους με προνομιακούς όρους έναντι των εμπορικών τραπεζικών ιδρυμάτων.
Επίσης, αναλύθηκαν και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία του ταμείου και συγκεκριμένα το πρόγραμμα αναχρηματοδότησης  δανείων με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο και τοκοχρεολύσιο, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο Δήμος Παιονίας έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με στόχο να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους για τον ετήσιο προϋπολογισμό του.