Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, 6:05:25 πμ
Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024 16:01

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 15/4 το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς

Τακτική συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κιλκίς (Αίθουσα Συνεδριάσεων), στις 15 Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής 13 θέματα Η/Δ:

 

Θέμα 1ο

Αναμόρφωση [2η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025 - 2028 Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης με τίτλο: "Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς των ετών 2024, 2025 και 2026" [Αριθμός Μελέτης: ΤΟΑ 1/2024 - Π/Υ:  840.751,00€]

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κιλκίς και χρηματοδότησης του προγράμματος: "Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2023 - 2024"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

Θέμα 5ο

Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, οχήματος του Δήμου Κιλκίς προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιλκίς για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Θέμα 6ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Έργου: "Έκτακτες επεμβάσεις Σχολείων και Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πικρολίμνης, Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ2/2020 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 74.400,00€ - Ανάδοχος: ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Έργου: "Έκτακτες επεμβάσεις σχολείων και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοϊράνης, Δ.Ε. Μουριών, Δ.Ε. Χέρσου Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ3/2020 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 74.400,00€ - Ανάδοχος: ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο

Έγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων στο Δήμο Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Θέμα 9ο

Λήψη απόφασης για: 1) Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) του Δασικού Τμήματος "ΔΤ 3", έκτασης 3,94Ha και για ποσότητα 540,00χ.κ.μ.του Δημοτικού Δασικού Οικοσυστήματος Αγίου Μάρκου, έτους 2024, 2) Καθορισμός τιμήματος για τα καυσόξυλα δρυός που θα δοθούν για κάλυψη ατομικών αναγκών και 3) Καθορισμός τιμήματος εκμίσθωσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 10ο

Λήψη απόφασης για: 1) Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) του Τμήματος, έκτασης 3,00Ha, του Δημοτικού Δασικού Οικοσυστήματος Ελληνικού, έτους 2024, 2) Καθορισμός τιμήματος για τα καυσόξυλα δρυός που θα δοθούν για κάλυψη ατομικών αναγκών και 3) Καθορισμός τιμήματος εκμίσθωσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 11ο

Λήψη απόφασης για: 1) Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) τμήματος, έκτασης 3,74Ha, και για ποσότητα ξυλείας 451χκμ, του Δημοτικού Δασικού Οικοσυστήματος Θεοδοσίων, έτους 2024, 2) Καθορισμός τιμήματος για τα καυσόξυλα δρυός που θα δοθούν για κάλυψη ατομικών αναγκών και 3) Καθορισμός τιμήματος εκμίσθωσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 12ο

Έγκριση εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αντιδημαρχία Παιδικής Μέριμνας

Θέμα 13ο

Πρόσκληση σε φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων