Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024, 8:57:00 μμ
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 19:15

Συνεδριάζει την Πέμπτη 30/11 το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 30 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Γ΄ τριμήνου 2023, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου: "Συντήρηση επισκευή αύλειων χώρων Σχολικών Κτιρίων" [ΑΜ: Μ1/2022 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου: "Υποδομή για την κατασκευή παιδικών χαρών" [ΑΜ: Μ2/2021 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο

Έγκριση σημειακής τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Κιλκίς Δήμου Κιλκίς (ΦΕΚ 13ΑΑΠ/20.01.2009), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/36639/1411/04.04.2023 Εγκυκλίου του ΥΠΕΝ, για την αντιμετώπιση αναγκών αποσαφήνισης των εξαιρούμενων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στην ΠΕΠΔ 4 - Περιοχή εξυπηρέτησης αστικού πληθυσμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Θέμα 5ο

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 164/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, του υπ' αριθμ. 705β΄ οικοπέδου του Ο.Τ. 218Ν της πόλης του Κιλκίς, εμβαδού 2.450,00τ.μ., στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: "Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων" (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 6ο

Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2024 – 2025

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα 7ο

Ανάκληση της υπ' αριθμ. 152/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί της δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, του γηπέδου της Μεγάλης Στέρνας στον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Λιβαδίων Πάικου "Οι Μακεδόνες"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

Θέμα 8ο

Διαπίστωση αναγκαιότητας ονοματοδοσίας ανώνυμης οδού (πάροδος οδού Ποσειδώνος) στο Ο.Τ. 121Γ στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Δήμου Κιλκίς

Θέμα 9ο

Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην Πλατεία Ειρήνης και στο Δημοτικό Πάρκο - Κήπο στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 10ο

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 56/2023 "6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2023" απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" [ΦΕΚ 872/Β/25.2.2022]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.