Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024, 9:07:23 μμ
Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2023 19:14

Συνεδριάζει την Τρίτη 28/11 το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας

ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ» του Δήμου Παιονίας, στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, την 28η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1

Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023.

2

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Παιονίας.

3

Έκκριση Επέκτασης-Παράτασης συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ,  μέσω προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την απασχόληση  μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

4

Έγκριση πρακτικού ορισμού επιτροπής παραλαβής του έργου: «Σημειακές Τεχνικές Παρεμβάσεις - Συντηρήσεις Τεχνικών Υποδομών Οικισμών ΔΕ Γουμένισσας», Α.Μ.8/2021.

5

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΕΥΡΩΠΟΥ» (Α.Μ. ΔΤΥ Δ.ΠΑΙΟΝΙΑΣ 11/2022).

6

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ» (Α.Μ. ΔΤΥ Δ.ΠΑΙΟΝΙΑΣ 12/2021).

7

Έγκριση πρακτικού ορισμού επιτροπής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση νέων τάφων στα υφιστάμενα κοιμητήρια Γουμένισσας », Α.Μ.24/2022.

8

Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Δήμου Παιονίας για το σχολικό έτους 2024-2025.

9

Άνοιγμα λογαριασμού Δήμου Παιονίας σε τράπεζα και ορισμός υπολόγων.

10

Αίτημα για παραλαβή κλειδάριθμου Δήμου Παιονίας από το ΕΦΚΑ Αξιούπολης και ορισμός διαχειριστή.