Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 4:38:00 πμ
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 13:22

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς στις 29 Φεβρουαρίου

Τακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ  θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κιλκίς (Αίθουσα Συνεδριάσεων), στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο

Ενημέρωση επί των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, έτους 2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Δήμαρχος Κιλκίς

Θέμα 2ο

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 3ο

Αναμόρφωση [1η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2024 [Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ - ΚΥΑ οικ. 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ Β’ 4795/28.07.2023) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄ 253)]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο

Έγκριση του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας για τις διαφαινόμενες εξελίξεις στον χώρο των εξαρτήσεων που αφορούν στην ίδρυση του οργανισμού - ομπρέλα Ε.Ο.Π.Α.Ε. (Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 5ο

Λήψη απόφασης για: 1) Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) των Δασικών Τμημάτων "ΔΤ 2α και 1δ" του Δημοτικού Δασικού Οικοσυστήματος  Ποντοκερασιάς, έτους 2024, 2) Καθορισμός τιμήματος για τα καυσόξυλα δρυός που θα δοθούν για κάλυψη ατομικών αναγκών και 3) Καθορισμός τιμήματος εκμίσθωσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 6ο

Λήψη απόφασης για τη διατήρηση και εν συνεχεία δημοπράτηση ή οριστική απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης