Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, 10:07:45 πμ
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 09:48

Συζητήσεις για την ενίσχυση του δήμου Παιονίας με μπλε κάδους ανακύκώσης και μεγαλύτερο απορριμματοφόρο

Την Τρίτη 9 Απριλίου, ο Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Στέλιος Γκαϊτατζής επισκέφθηκε στην Αθήνα τον υπεύθυνο του  τμήματος Marketing & Επικοινωνίας με ΟΤΑ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης   Δημήτρη Παπασωτηρίου,  για να ζητήσει να ενταχθεί ο δήμος Παιονίας στο «Πρόγραμμα των Τετράδων» και να ενημερωθεί για την  δυνατότητα ενίσχυσης του δήμου με μπλε κάδους  καθώς επίσης και για την δυνατότητα αλλαγής του 9 τόνων απορριμματοφόρου της ανακύκλωσης  με ένα μεγαλύτερο 15 τόνων.

Ο κ. Παπασωτηρίου αποδέχθηκε το αίτημα του δήμου για ένταξη στο «Πρόγραμμα των Τετράδων» και δεσμεύτηκε να μελετήσει το θέμα της αντικατάστασης του απορριμματοφόρου με  ένα μεγαλύτερο. Για τους μπλε κάδους επανέλαβε την πάγια θέση της εταιρείας με την οποία συσχετίζεται η παροχή κάδων προς τους δήμους ανάλογα με τα παρεχόμενα ανακυκλώσιμα απορρίμματα από αυτούς.