Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, 3:07:08 μμ
Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2023 09:49

Την Τρίτη 28/11 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας

Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου σε ΕΙΔΙΚΗ  ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ» του Δήμου Παιονίας στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοτικής δράσης για το οικονομικό έτος 2022» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).