Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024, 8:20:39 μμ
Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2024 19:31

Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς με 1ο θέμα την εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κιλκίς (Αίθουσα Συνεδριάσεων), στις 6 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

 

Θέμα 1ο

Καθορισμός όρων προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Κιλκίς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 2ο

Διαπίστωση αναγκαιότητας ονοματοδοσίας της κεντρικής πλατείας Παλαιού Αγιονερίου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιού Αγιονερίου της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 3ο

Μίσθωση Θυρίδας τιμαλφών στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. - Κατάστημα Κιλκίς (Ορισμός Διαχειριστή)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο

Εξουσιοδότηση του προϊσταμένου του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς και ορισμός αναπληρωτή αυτού, για την υπογραφή των Επιταγών και Εντολών Πληρωμών για μεταφορά χρημάτων σε βάρος των Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Κιλκίς στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο

Ορισμός διαχειριστή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Κιλκίς στην τράπεζα ALPHA BANK

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο

Εξουσιοδότηση του προϊσταμένου του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς και ορισμός αναπληρωτή αυτού, για την υπογραφή των Επιταγών και Εντολών Πληρωμών για μεταφορά χρημάτων σε βάρος των Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Κιλκίς στην Τράπεζα της Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο

Ορισμός υπολόγου διαχειριστή ως υπεύθυνου των λογαριασμών έργων των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο

Καθορισμός αριθμού επιπρόσθετων θέσεων (μη αμειβομένων) Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. για το έτος 2024 (Α.Δ.Σ. 144/2023)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο

Επικαιροποίηση πίνακα καταγραφής πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) Λαϊκής Αγοράς Κιλκίς (Α.Δ.Σ. 78/2023)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 10ο

Υποβολή απόψεων για ρύθμιση βοσκής σε Δημόσια Δασικά Συμπλέγματα του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 11ο

Έκδοση ή μη ψηφίσματος για το κατατεθέν νομοσχέδιο στη Βουλή των Ελλήνων περί ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ