Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 8:21:33 πμ
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015 21:14

Αναστολή εκ νέου της συγχώνευσης των σχολείων Γοργόπης και Τούμπας

Αναστέλλονται συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων για την νέα σχολική χρονιά Την αναστολή εφαρμογής αποφάσεων συγχωνεύσεων, καταργήσεων, υποβιβασμών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.


Σύμφωνα με την απόφαση …
Επίσης αναστέλλεται η εφαρμογή της αριθμ. 71338/ Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1573/τ.Β'/27-06-2011) Υπουργικής απόφασης με θέμα: «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2015-2016, κατά το μέρος που αφορά:
Στη συγχώνευση του 4/θ Δ.Σ. Γοργόπης και του 1ου 6/θ Δ.Σ. Αξιούπολης σε ένα νέο 1o 10/θ Δ.Σ. Αξιούπολης, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
Στη συγχώνευση του 3/θ Δ.Σ. Τούμπας και του 8/θ Δ.Σ. Ευρωπού σε ένα νέο 10/θ Δ.Σ. Ευρωπού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.