Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024, 2:53:47 πμ
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014 22:59

ΒηματίΖΟΥΜΕ καλλιεργώντας τροφή για άλογα. Η δική μας συμμετοχή στη Θεραπευτική Ιππασία

Με επιτυχία και πλατιά χαμόγελα ξεκίνησαν οι πρώτοι καλπασμοί στο πρόγραμμα που διεξάγει ο «ΒηματίΖΩ» με τίτλο «ΒηματίΖΟΥΜΕ καλλιεργώντας τροφή για άλογα

. Η δική μας συμμετοχή στη Θεραπευτική Ιππασία». Πρόκειται για Πρόγραμμα, το οποίο έχει επιχορηγηθεί από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk» και υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Νέων για Νέους». Στρατηγικός στόχος του Προγράμματος είναι να στηρίξει οικονομικά πρωτοβουλίες και σχέδια που υλοποιούνται στη χώρα μας, απευθύνονται στη νέα γενιά και συμβάλλουν στην απόκτηση ικανοτήτων τόσο μέσω της μη τυπικής μάθησης όσο και μέσω της προώθησης της ενεργού συμμετοχής των νέων στην κοινωνία.
Στη δράση μας προβλέπεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει θεραπευτική ιππασία, ιπποκομία και φροντίδα αλόγου, καθώς και σπορά, παραγωγή και συγκομιδή της ζωοτροφής, έχοντας ως πρωταγωνιστές μια μικτή ομάδα ατόμων μη τυπικής και τυπικής ανάπτυξης. Η συνύπαρξη αυτή αποσκοπεί αφενός στην κοινωνική συνοχή και αλληλεπίδραση μέσω της λήψης ρόλων και αρμοδιοτήτων και αφετέρου στην κοινωνική ένταξη και άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού των ΑμεΑ.
Ειδικότερα, η Θεραπευτική Ιππασία απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία, χωρίς κινητικά προβλήματα (ενδεικτικά αυτισμός, νοητική στέρηση, σύνδρομο Down). Η συμβολή του αλόγου ως θεραπευτικό μέσο έχει ως στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση των νοητικών, κινητικών, συναισθηματικών, μαθησιακών και αθλητικών δυνατοτήτων των συμμετεχόντων, οι οποίες στη συνέχεια εξελίσσονται σε δεξιότητες, διευκολύνοντας την καθημερινότητα και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.
Συγκεκριμένα, η Θεραπευτική Ιππασία προάγει την ηρεμία, χαλάρωση, καταπολέμηση φόβων, ανάδειξη λόγου, συναισθηματική εκτόνωση, αύξηση της συμμετρίας, βελτίωση της ισορροπίας, της στάσης και του ελέγχου του κεφαλιού, μείωση της σπαστικότητας, αύξηση του εύρους κίνησης, βελτίωση του συντονισμού και της κινητικότητας, αύξηση της προσοχής, βελτίωση της αντίληψης του σώματος, καθώς και της αυτοπεποίθησης και αυτοσεβασμού.
Ως χώρος διεξαγωγής έχει οριστεί το Ράντσο Κιλκίς, με την πλαισίωση της ομάδας από το καταρτισμένο προσωπικό του Συλλόγου μας και τη σημαντική συνδρομή της ειδικής εκπαιδεύτριας κ. Ειρήνης Μιτώνα.
Οι καλπασμοί συνεχίζονται...!