Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, 5:16:28 μμ
Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2024 14:25

Διεπιστημονικό κέντρο Kinesis: Αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία - Συμπτώματα και θεραπεία

Η αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία συνιστά μια πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος από την οποία επηρεάζεται ικανότητα του παιδιού να βάζει στη σειρά και να παράγει ήχους, συλλαβές ή λέξεις. Ένα παιδί με αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες προγραμματισμού και εκτέλεσης κινήσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την άρθρωση των ήχων. Το παιδί δηλαδή γνωρίζει τι θέλει να πει αλλά ο εγκέφαλος του δεν δίνει τη σωστές εντολές στα αρθρωτικά όργανα, ώστε να παράγουν τους ήχους με ακρίβεια. 

 

Θεραπεία

Συχνά οι γονείς αγωνιούν για το αν και πώς αντιμετωπίζεται η δυσπραξία, καθώς και για το αν θεραπεύεται. Η εργοθεραπεία και η λογοθεραπεία είναι σημαντικές για την ολιστική θεραπεία της δυσπραξίας. 

Ο λογοθεραπευτής εντοπίζει την διαταραχή, αξιολογεί τον βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζει το παιδί ή ο ενήλικας και στην συνέχεια θεραπεύει την όποια διαταραχή με εξειδικευμένες τεχνικές, σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες όπως την εργοθεραπεία, την ειδική αγωγή και την ψυχολογική υποστήριξη.

 Η λογοθεραπευτική παρέμβαση στην αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία στοχεύει σε μη λεκτικές στοματοκινητικές δραστηριότητες, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδοχοκίνησης.

 Επόμενο στάδιο είναι η εκμάθηση εκφοράς μεμονωμένου φθόγγου και στην συνέχεια αλληλουχίες φθόγγων.

Κλείστε ραντεβού και γνωρίστε τις πρωτοπόρες μεθόδους μας βελτιώνοντας τις δεξιότητες των παιδιών σας

Η επιστημονική ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Καθηγητές Ειδικής Αγωγής και

Ψυχολόγους και θα υπάρχει δυνατότητα για τα παιδιά που είναι μέλη στις δομές του ΚΔΑΠ Kinesis for kids και στον παιδικό σταθμό μας Kinesis Land για αξιολόγηση από έμπειρο προσωπικό με σκοπό την επίτευξη πρώιμης παρέμβασης. 

 

Κάνε ΣΗΜΕΡΑ εγγραφή | Θέσεις περιορισμένες

?2341023907 και 6982887015

Πατζατζή Αναστασία, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στον Αυτισμό