Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024, 4:42:07 μμ
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024 09:30

Διεπιστημονικό κέντρο Kinesis: Η άρθρωση του Ρ

Ο ήχος "ρ" εμφανίζεται τελευταίος στην ομιλία του παιδιού, γύρω στα 5,5 με 6 έτη. Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η προφορά του "ρ" είναι δύσκολη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνται λεπτές και δύσκολες κινήσεις (παλμικές κινήσεις) της γλώσσας για την προφορά του. Συνήθως, τα παιδιά αντικαθιστούν το "ρ" με "λ" ή το παραλείπουν τελείως. 

Πότε θα πρέπει να ανησυχήσω;

Υπάρχει ένας γενικός κανόνας που αναφέρει ότι ένα παιδί θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εξέλιξη του φωνολογικού του συστήματος και επομένως να μιλά τελείως καθαρά μέχρι να πάει στην Α΄ τάξη, όπου αρχίζει να δέχεται συστηματικά διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανησυχούν ιδιαίτερα οι γονείς των παιδιών που παρουσιάζουν την δυσκολία αυτή. 

Η δυσκολία άρθρωσης του φωνήματος "ρ" είναι μια από τις πιο συχνές διαταραχές ομιλίας η οποία μπορεί να ξεπεραστεί πλήρως με τη βοήθεια της λογοθεραπείας. 

Κατά την λογοθεραπευτική παρέμβαση, ο λογοθεραπευτής θα μάθει στο παιδί να διακρίνει τον ήχο ακουστικά. Έπειτα θα του δείξει την σωστή τοποθέτηση των οργάνων που συμμετέχουν στην άρθρωση, ώστε να παραχθεί σωστά το "ρ". Αφού το παιδί κατακτήσει τον ήχο θα συνεχίσουν να δουλεύουν σε επίπεδο συλλαβής, λέξης, πρότασης και τέλος, σε κείμενο.

Σημαντικό είναι από την πλευρά του λογοθεραπευτή να αποκλειστούν οι οργανικοί παράγοντες που εμποδίζουν την άρθρωση του "ρ".

Μια προσεκτική εξέταση του στόματος καθώς και λεπτομερής ανάλυση της φωνολογικής εξέλιξης και της άρθρωσης του παιδιού είναι απαραίτητη για να εξακριβωθεί κατά πόσον ένα παιδί είναι απαραίτητο να ακολουθήσει θεραπεία ή κατά πόσον είναι σκόπιμο να του δοθεί χρόνος για να εξελίξει και να εδραιώσει το «ρ» στο φωνολογικό του σύστημα και στην ομιλία του.

Όταν η μάθηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων συναντούν το παιχνίδι, σε έναν πλήρως εξοπλισμένο και με προσοχή σχεδιασμένο χώρο, τότε καλύπτονται οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων των παιδιών, με εξατομικευμένο τρόπο

 

Η επιστημονική μας ομάδα αποτελείται από έμπειρους Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Καθηγητές Ειδικής Αγωγής και

Ψυχολόγους και υπάρχει δυνατότητα για τα παιδιά που είναι μέλη στις δομές του ΚΔΑΠ Kinesis for kids και στον παιδικό σταθμό μας Kinesis Land για αξιολόγηση από έμπειρο προσωπικό με σκοπό την επίτευξη πρώιμης παρέμβασης. 

Κάνε ΣΗΜΕΡΑ εγγραφή | Θέσεις περιορισμένες

2341023907 και 6982887015

Αρθρογράφος: Πατζατζή Αναστασία, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στον Αυτισμό