Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, 4:48:52 πμ
Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016 22:39

Επιμορφωτική Κιλκίς: eLearning από τη Φύση

…είναι ο τίτλος του τέταρτου κατά σειρά Ευρωπαϊκού προγράμματος που συμμετέχει η Επιμορφωτική Κιλκίς ως διακρατικός εταίρος στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις.
Στις δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνεται η επιλογή από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιοχών που παρουσιάζουν φυσικό/περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. περιοχές Natura) και στη συνέχεια η δημιουργία μιας σειράς από εκπαιδευτικά βίντεο με δομή ηλεκτρονικού μαθήματος, με θέμα τις περιοχές αυτές (χλωρίδα, πανίδα, ανθρώπινες παρεμβάσεις) και σε εκπαιδευτικά αντικείμενα όπως η Βιολογία, η Γεωγραφία, τα Μαθηματικά, η Φυσική, κλπ.


Για την υλοποίηση της δράσης αυτής η Επιμορφωτική Κιλκίς συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, με τη βοήθεια της οποίας έχει ήδη δημιουργηθεί ένα δίκτυο 5 σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το νομό Κιλκίς, τα οποία και θα είναι υπεύθυνα για την επιλογή, βιντεοσκόπηση και επεξεργασία των ηλεκτρονικών μαθημάτων.
Επίσης θα δημιουργηθεί οδηγός για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο «η καινοτομία στη διδασκαλία των επιστημονικών μαθημάτων» στόχος του οποίου είναι η παρουσίαση καινοτόμων μεθόδων που θα ενθαρρύνουν την παρακίνηση των μαθητών να ασχοληθούν με τα επιστημονικά θέματα και να βελτιώσουν τις βασικές τους δεξιότητες στον συγκεκριμένο τομέα.
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα επιστημονικά αντικείμενα δίνοντας τους πρόσβαση σε εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν το επικοινωνιακό δυναμικό των Νέων Τεχνολογιών.
Επίσης το πρόγραμμα βασίζεται – όπως φαίνεται από τις δραστηριότητες που θα περιγράφονται παραπάνω – στην ενασχόληση των μαθητών στην παραγωγή των μαθημάτων τα οποία μπορούν επίσης να διανεμηθούν σε μαθητικές κοινότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε την περίοδο 10 – 13 Ιανουαρίου 2016 στη Φλωρεντία της Ιταλίας και φιλοξενήθηκε από το Δημόσιο Λύκειο “IIS Federico Enriques”. Στη συνάντηση συμμετείχαν 15 εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων – εταίρων από την Ελλάδα, Ιταλία,  Βέλγιο, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Λιθουανία. Την Επιμορφωτική Κιλκίς εκπροσώπησε ο Περικλής Κοσμίδης, υπεύθυνος της ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι στόχοι του προγράμματος και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων, καθώς και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εταίρων.
Τα πρώτα αποτελέσματα που έργου, αναμένονται στις αρχές Οκτωβρίου, με την ανάρτηση των πρώτων εκπαιδευτικών βίντεο στην ιστοσελίδα του έργου (http://enature.pixel-online.org/), η οποία είναι διαθέσιμη και στα ελληνικά.
Τέλος, ανανεώθηκε το ραντεβού των εταίρων για τη Λιέγη του Βελγίου στις 23 – 26 Οκτωβρίου 2016.