Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024, 5:53:44 μμ
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 23:02

H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς ευχαριστεί θερμά επαγγελματίες του Κιλκίς

Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς κ. Λιναρδάκης Ιωάννης ευχαριστεί θερμά: 

  • Την ΑΝΟΣΗ – ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, τον κ. Ιντζίδη Αναστάσιο για τις ενδελεχείς και λεπτομερείς υπηρεσίες του, στις προβλεπόμενες Μηνιαίες – Τακτικές συντηρήσεις – Πιστοποιητικό Περιοδικού Ελέγχου Εγκατάστασης Ανελκυστήρα – ISO και Βεβαίωση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης – Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι στους επτά (7) Ανελκυστήρες των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς.
  • Την ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ Κιλκίς, τον κ. Μπανάτη Μιχαήλ για τις ενδελεχείς και λεπτομερείς υπηρεσίες του, στις προβλεπόμενες Μηνιαίες – Τακτικές συντηρήσεις – Πιστοποιητικό Ελέγχου Εγκατάστασης – Αντιπαγετική Προστασία των καυστήρων και γενικά των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς.

Με Τιμή

Ο Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς

 Υπ. Ph.D., Ιωάννης Κ. Λιναρδάκης, Μ.Sc., Μ.Sc.